صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد افزایش داشته است

نی: خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد افزایش داشته است

دیدبان حمایت از رسانههای آزاد افغانستان «نی» میگوید، میزان خشونتها در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰ درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۲۰ در این سال ۱۱خبرنگار کشته شده اند.
دیدبان حمایت از رسانههای آزاد افغانستان «نی» میگوید در این سال ۱۳۰ رویداد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده درحالیکه این رویدادها در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) به ۱۱۵ میرسید.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۰ تن از خبرنگاران در نتیجه خشونتها زخم برداشته اند.
آقای خلوتگر افزود: «خشونتهایی که ثبت شده اند شامل قتل، اختطاف، لت و کوب، تهدید، تحقیر و گرفتاری میشود، متاسفانه در سال ۲۰۲۰ یازده خبرنگار وکارمند رسانهها کشته شده اند، حدود ۲۰تن دیگر شان زخمی شده اند و نزدیک به ۳۳رویداد لت و کوب نیز در برابر خبرنگاران دراین سال رخ دادهاست.»
به گفته آقای خلوتگر سال ۲۰۲۰ از لحاظ دسترسی به اطالاعات نیز در ۱۹سال گذشته بدترین سال برای خبرنگاران و رسانهها بوده است.
خلوتگر تاکید میکند که حکومت برای تامین امنیت جان خبرنگاران اراده محکم ندارد.
مسئولان نهادهای دفاع از رسانههای آزاد افغانستان با نگرانی از ادامه قتلهای هدفمند میگویند، اگر این روند همچنان ادامه یابد، فعالان بیشتر رسانهها اینکشور را ترک خواهند کرد.
در این همین حال شماری از خبرنگاران نیز اوضاع روان در برابر خبرنگاران را نگران کننده میخوانند و تاکید میکنند که اگر اوضاع مدیریت نشود آزادی بیان درآینده با تهدیدهایی روبه رو خواهد بود.
محمد فصیح، خبرنگار در کابل به رادیو آزادی میگوید: «رویدادهای پسین خشونت در برابر خبرنگاران و فعالان مدنی آنان را مجبور ساخته تا کار و حرفه خود را ترک کنند این مشکل در برابرخبرنگاران زن در ولایت بیشتر است و خبرنگارانی که در مرکز و لایات کار و حرفه خود را ترک می کنند زیر تهدید اند.»
بلال امینی یکی دیگر از خبرنگاران میگوید اوضاع روان بر کارهای او نیز تاثیر منفی بسیاری داشته است.
او افزود: «قتلهای هدفمند خبرنگاران در این اواخر نگرانیهای بسیاری را برانگیته است مارا نیز نگران کرده است، این وضعیت ساحه کار خبرنگاری رامحدود کرده و خبرنگاران نمی توانند با دست آزاد کار کنند خواست ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات جدی کند.»
این نگرانیها درحالی مطرح می شوند که خانواده یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز در برابر سهل انگاری حکومت افغانستان در پیگیری چگونگی کشته شدن او به سازمان ملل شکایت درج کرده است.
این شکایت که به گونه نامه در رسانهها پخش شد در آن گفته شده که سازمان ملل حکومت افغانستان را باید مکلف به پاسخ گویی در برابر آن رویداد سازد.
در این نامه همچنان گفته شده که خانواده یما از حدود دوماه بدینسو چشم به راه پاسخ حکومت است اما حکومت افغانستان پاسخ روشنی نداده است.
در بخشی از این نامه آمده است که برخی از هواداران یما سیاوس اکنون در تلاش اند تا برای تامین عدالت و دادخواهی برای خانواده او امضا مردم را گرد آوریکنند.
اما حکومت در پاسخ به این نگرانی ها میگوید تمام رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بررسی شده اند و برای حفاظت جان آنان گام هایی برداشته شده است.
لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت میگوید: «ادعای که در این زمینه شده بیبنیاد است و شکل پروژه یی دارد، عاملان رویدادهای پسین بازداشت شدند، و رویدادها زیر تحقیق و تعقیبقرار دارند. پیش از این از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۹۹رویدادهای قتل خبرنگاران که به ۱۳۹ رویداد می رسد از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور بررسیشده است.»ُ
همزمان با این وزارت امور داخله در اعلامیه یی از اقدامات جدی برای تامین امنیت خبرنگاران گپ میزند.
در اعلامیه این وزارت که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که برای تامین بهتر امنیت خبرنکاران یک شمارهٔ تلفونی هم اختصاص داده شده است تا در صورت نیاز به زودترین فرصت به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدهگی شود.