صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند

 افزایش تلاش‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند

با افزایش حملههای هدفمند در این اواخر در افغانستان، حکومت میگوید، برای جلوگیری از این حملهها تلاشهایش را را شدت بخشیده است.
قتلهای هدفمند در افغانستان تقریباً به موضوع عمده هر نشست شش و نیم صبح مبدل شده که از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دایر می شود.
این حملهها که در بیشتر اوقات کسی یا گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته، در حال حاضر به یک درد سر بزرگ به حکومت افغانستان مبدل شده است.
ستیفانو پونته کوروو نماینده ملکی ناتو در افغانستان روز ۱۴جنوری در مورد قتلهای هدفمند با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از راه دور گفتگو کرد.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان در حساب توییترش از این گفتگو خبر داده و نوشته که در آن روی وضعیت افغانستان به ویژه حملهها و قتلهای هدفمند اخیر در این کشور صحبت شده است.
او افزوده که این حملهها به سود هیچ کس نیست.
ستیفانو پونته کوروو همچنان روی تعهد ناتو برای حمایت از تلاشهای مداوم برای پایان جنگ در افغانستان تاکید کرده است.
در سلسله حملههای هدفمند بر مقامهای امنیتی و دولتی، خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان، الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم کشته شد.
دیدبان حمایت از رسانههای آزاد افغانستان یا نی دیروز گفت که میزان خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ده درصد افزایش داشته است.
براساس معلومات این نهاد در ۲۰۲۰ میلادی ۱۱ خبرنگار و کارمند رسانهها در افغانستان کشته شدند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید، برای جلوگیری از اینگونه حملههای هدفمند اقدام جدی را روی دست گرفته است.
طارق آرین سخنگوی این وزارت میگوید: «وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت، تمامی موارد که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشد، میپردازد برای ما تامین امنیت شهروندان به ویژه خبرنگاران مهم است و از همینرو در این راستا با نهادهای خبری و جامعه مدنی کار میکنیم.»