صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زعفران افغانستان برای چهارمین بار بهترین زعفران جهان شد

زعفران افغانستان برای چهارمین بار بهترین زعفران جهان شد

وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که زعفران افغانستان برای بار چهارم بهترین زعفران جهان از سوی انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی اتحادیه اروپا شناخته شد. این انستیتوت گفته است که زعفران افغانستان مرغوب ترین زعفران جهان است.
فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت روز شنبه 27 جدی به رسانهها گفته است که زعفران افغانستان جایزه نخست «سه ستاره طلایی» انستیتوت بینالمللی ذایقه اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۱ میلادی بهدست آورده است. 
به گفته او جایزه زعفران افغانستان به نمایندگی از افغانستان به یک شرکت خصوصی زعفران (کیهان زعفران) داده شده است.
این چهارمین بار است که زعفران افغانستان در سطح جهان جایگاه نخست را از آن خود میکند. انستیتیوت جهانی ذایقه و کیفیت مواد غذایی اتحادیه اروپا زعفران افغانستان را در میان 300 نوع زعفران از نفاط مختلف جهان بهترین و مرغوب ترین زعفران برگزیده است.
طی چند سال اخیر زعفران افغانستان با زعفران کشورهای ایران و اسپانیا در رقابت تنگاتنگ قرار داشته است ولی برای چهارمین مقام نخستین و بهترین زعفران جهان را از نزد دو رقیب سرسخت و با تجارب طولانی کسب کرده است.
زعفران افغانستان اکنون یکی از اقلام صادراتی مهم کشور است که دارای اعتبار بینالمللی است. به گفته منابع مسئول زعفران کشور دارای تصدیق نامه ISO است. زعفران در سالهای اخیر در کنار اینکه نام افغانستان را در لیست تولیدات زراعتی برتر دنیا قرار داده است، ظرفیت شغلی بالایی را نیز در بازار بیکاری افغانستان ایجاد کرده است.
اکنون شمار زیاد از دهقانان زمینهای خود را تحت کشت زعفران آورده است و در این میان نقش زنان در چیدن و پرورش زعفران برجستهتر از مردان دیده میشود. گفتنی است که شمار زنانیکه در افغانستان در مزارع زعفران مصروف اند بیشتر از مردان است.
گفته میشود که قرار گرفتن زعفران افغانستان برای سالهای متواتر در جایگاه نخست، موجب شده است که ایران کشور همسایه افغانستان کسانی را که به افغانستان پیاز زعفران بفروشند به اتهام قاچاق پیاز زعفران مورد مجازات قرار میدهد.
زعفران افغانستان هم اکنون در بازارهای داخلی معادل 2 هزار دالر به فروش میرسد که قیمت بازارهای جهانی این گیاه تا 2 هزار و 500 دالر میرسد. این در حالیست که نرخ زعفران افغانستان نسبت به زعفران ایران و اسپانیا حدود 500 دالر بالاتر در مارکتهای جهانی به فروش میرسد.