صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسوده دوم بودجه 1400 نیز رد شد

مسوده دوم بودجه 1400 نیز رد شد

طرح مسوده دوم بودجه سال مالی 1400 برای بار دوم توسط مجلس نمایندگان رد شد.
مجلس نمایندگان در جلسه روز شنبه 27 جدی با اکثریت آرا طرح دوم بودجه سال مالی 1400 کشور را رد کرده است.
میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در این نشست گفت دولت ۱۷ مورد اصلاحاتی را که مجلس خواستار آن بود، در سند کنونی در نظر نگرفته است.
او قبلا اعلام کرده بود که تا طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولتی در طرح بودجه ۱۴۰۰عملی نشود، آنها بودجه را تصویب نخواهند کرد. آقای رحمانی در نشست روز شنبه نیز گفت که دولت به این خواست آنان توجه نکرده است.
شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در واکنش به این تصمیم مجلس نمایندگان گفته که با در نظر داشت امکانات مالی، فنی و حقوقی تلاش میکند که نظرات مجلس نمایندگان را در سند جدید در نظر گیرد و بعد از منظوری کابینه دوباره به مجلس برای تصویب خواهد فرستاد.
قبلا این مجلس طرحی را بهنام یکسانسازی معاشات به تصویب رسانده بود که براساس خواست مجلس باید شامل سند بودجه سال مالی 1400 میشد. اما این طرح توسط حکومت جدی گرفته نشد و یا هم چندان عملی به نظر نرسید.
اواخر هفته پیش میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان کشور گفته بود که طرح یکسانسازی معاش کارمندان، خط سرخ خانه ملت است.
آقای رحمانی چهارشنبه 24 جدی تأکید کرده بود تا زمانی که حکومت به خواست مأموران، اجیران، معلمان، کارمندان پایین رتبه، معلمان، سربازان و افسران برای یکسان سازی معاشات توجه نکند، مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد.
رییس مجلس نمایندگان همچنان افزوده بود که طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولت از کودهای ۹۱ و ۲۱ تا ۲۵ بودجه اجرا خواهد شد.
این در حالیست که سه شنبه 23 جدی وزارت مالیه کشور اعلام کرده بود که مسوده دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ با ازدیاد ۲۰ میلیارد افغانی به مجلس فرستاده شد. اما با این هم مسوده دوم توسط مجلس رد شده است. مسوده دوم بودجه در حالی از سوی مجلس نمایندگان رده شده است که معاش کارمندان دولتی از ماه جدی هنوز پرداخت نشده و حکومت منتظر تصویت مسوده بودجه از سوی مجلس است.