صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانش: حمله بر زنان حمله بر کرامت انسانی است

دانش: حمله بر زنان حمله بر کرامت انسانی است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ترور دو قاضی زن را محکوم کرده و حمله بر زنان را حمله بر کرامت انسانی و جنایت ضد بشری خوانده است.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری روز یک شنبه 28 جدی با نشر خبرنامهای گفته است: «این حمله نشان داد که طالبان و گروههای تروریستی دیگر به هیچ اصل از اصول انسانی پای بند نبوده و هم چنان بر مواضع ضد انسانی خویش اصرار میورزند. حمله بر طبقه زنان که نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهد، حمله بر کرامت انسانی و دشمنی آشکار با طبقه اناث و یک جنایت ضد بشری است.»
در این اعلامیه حمله بر زنان قاضی، حمله بر قوه قضاییه کشور و نشان آشکار ضدیت با حاکمیت قانون و عدالت خوانده شده است.
معاون رئیس جمهور ترورهای هدفمند و حمله بر زنان را خاموش ساختن صدای زنان توصیف کرده است. در اعلامیه آمده است: «همه ما می دانیم که روند صلح به مرحله ای رسیده است که دیدگاه های طرف مقابل نسبت به ارزشهای انسانی و به خصوص زنان برای همگان آفتابی می شود و طبیعی است که صدای زنان آزاده و شجاع کشور در برابر تحجر و تاریک اندیشی بلندتر از همه صداها است. هدف از حمله تروریستی امروز نیز ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به خصوص زنان کشور است تا شاید بتوانند از این طریق آنان را خاموش سازند و یا به سکوت وادارند. اما دشمنان کوردل و قساوت پیشه باید بدانند که هیچ چیزی نمی تواند بر اراده زنان و مردان این کشور خلل ایجاد کند.»
این درحالیست که فعالان زن و حقوق بشر نسبت به آینده گفتگوهای صلح نگران اند. طالبان گفته است که این گروه به حضور و نقش زنان در حدود احکام اسلامی در جامعه مشکل ندارد و بیشتر از حدود اسلامی را نمیپذیرد. زنان اما نگران این هستند که تفسیر طالبان از حدود احکام قانون اسلامی تندورانه و مخالف حضور و نقش زنان در ابعاد مختلف جامعه هستند.
واقعیت مسلم این است که زنان نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند. در 19 سال گذشته نیز حضور زنان در جامعه به طور چشمگیری تقویت و ترویج شده است. به باور آگاهان طالبان در گفتگوهای صلح اگر به خواست زنان کشور توجه نکنند، گفتگوهای صلح به بن و بست کشیده خواهد شد.