صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات، پلان عملیاتی انتخابات شوراهای ولایتی، ولسی‌جرگه غزنی و شهرداری‌‌ها را به ارگ سپرد

کمیسیون انتخابات، پلان عملیاتی انتخابات  شوراهای ولایتی، ولسی‌جرگه غزنی و شهرداری‌‌ها را به ارگ سپرد

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به منظور برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسیجرگه ولایت غزنی، شوراهای ولسوالیها و شهرداریها، پلان عملیاتی را به ارگ سپرده است.
این نهاد روز یکشنبه 28 جدی با نشر خبرنامهای نوشته است که پلان عملیاتی و طرح بودجه مورد ضرورت به رئیس جمهور سپرده شده تا در تهیه بودجه لازم و تأمین امنیت روند انتخابات مذکور اقدام شود.
ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامهای نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور از این طرح و پلان استقبال کرده و گفته است که «حکومت به اصل انتخابات متعهد است و تسهیلات را در راستای برگزاری آن فراهم خواهد کرد.»
در خبرنامه نوشته شده که رئیس جمهور به اعضای کمیسیون گفته که به خاطر تعقیب عملی طرحها و پلانهای متذکره، با وزارتها و ادارات مربوطه، جلسات نوبتی دوامدار صورت میگیرد و بر اساس تقسیم اوقات واضح، کارهای آنان تعقیب خواهد شد.
اعضاء و رئیس دارالانشای کمیسیون، با رئیس جمهور کشور و معاونان او در ارگ دیدار کرد و در این نشست اعضای کمیسیون خواهان برگزاری انتخابات ذکر شده، شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از ارزیابی، تصمیم گرفته شده که انتخابات به جای ماه اسد در ماه میزان برگزار شود. رئیس کمیسیون گفت «کمیسیون مستقل انتخابات تمام مقدمات تخنیکی و عملیاتی را برای انتخابات ولسیجرگه ولایت غزنی، شورای ولایتی و برخی شهرداریها در خزان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی آماده کرده است.»
آماده شدن طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات همچنین میگوید که با توجه از درسهای انتخابات گذشته، طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات کشور را آماده کرده است.
این کمیسیون میگوید که به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش کرده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد. این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برنامه درسهای آموخته شده از انتخابات را برگزار و با توجه به تجارب کسب شده از انتخاباتهای 1397 و 1398 و مکلفیتهای قانونی خویش طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات را آماده کرده است.
وزارت عدلیه در ماه قوس گفته بود که قانون انتخابات با توجه به مشکلاتی که در انتخاباتهای گذشته بود، بر اساس نظریات نهادهای ذیربط و اهل خبره مورد بازنگری قرار گرفته است.
امان ریاضت در آن زمان به رسانهها گفته بود که کار بازنگری این قانون از طریق پروژه طرح قوانین از ماه جوزای امسال آغاز شده که اکنون تکمیل شده و به زودی به طی مراحل بعدی گذاشته میشود. به گفته او برای تقویت هر چه بیشتر این قانون، در مرحله تدقیق نیز از نظریات نهادهای مربوطه، نخبگان و اهل خبر استفاده خواهد شد.
پیش از این شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت عدلیه انتقاد کرده و گفته بودند که تعدیل نشدن قانون انتخابات، باری دیگر انتخابات را با چالش مواجه میکند.