صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

لوی سارنوالی تایید کرده است که آقای محمد غلام ملاخیل رئیس منابع بشری وزارت مالیه توسط لوی سارنوالی و پولیس کابل بازداشت شده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی کشور روز یکشنبه 28 جدی به رسانهها گفته است که آقای ملاخیل رئیس منابع بشری وزارت مالیه در یک اقدام مشترک از سوی لوی سارنوالی و اداره پولیس کابل بازداشت شده است.
لوی سارنوالی دلیل بازداشت آقای ملاخیل را تمرد و سرپیچی از دستور ریاست جمهوری و سو استفاده از صلاحیت وظیفهوی خوانده است.
ظاهرا دلیل بازداشت آقای ملاخیل ادامه کار وی بعد از برکناریاش در یک فرمان ریاست جمهوری گفته میشود، پیش از این نامهای  از آدرس ریاستجمهوری نشر شده بود که در آن از برکناری ۵۹ تن از کارمندان وزارت مالیه به شمول رییس منابع بشری این وزارت خبر داده شده بود.
اما گفته میشود که آقای ملاخیل پس از آن نیز به وظیفه‌‌اش بهعنوان رییس منابع بشری وزارت مالیه ادامه داده بود.
در نامه ریاست جمهوری دلیل برکناری آن کارمندان استخدام غیر رقابتی خوانده شده بود. اما عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه برکناری کارمندان وزارت مالیه خلاف قانون خوانده بود. گفته میشود آقای ملاخیل از نزدیکان ارغندیوال وزیر مالیه است.