صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها: 21 قضیه خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است

کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها: 21 قضیه خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است

کمیته مشترک حکومت و رسانهها به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار و قضایای خشونت علیه خبرنگاران بررسی و باری دیگر بر حمایت از خبرنگاران تاکید شد.
در این نشست که روز دوشنبه 29 جدی برگزار شد، لویسارنوالی گفت که 21 قضیه خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفت که 17 قضیه قطعی و نهایی شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی اداره لویسارنوالی گفت که «به تعداد مجموع 21 قضیه خشونت مربوط به خبرنگاران بررسی شده که هفده قضیه قطعی و نهایی شده، دو قضیه در مراحل محاکماتی قرار دارد و یک قضیه دیگر برای بررسی بیشتر دوباره به مرجع مرتبط فرستاده شده است.
بنا به گزارش وزارت امور داخله و اداره امنیت ملی، در یک ماه گذشته چهل قضیه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در ولایات و مرکز از جانب ارگانهای امنیتی مورد بررسی جدی قرار گرفته و در زمینه اقدامات لازم صورت گرفته است.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست علاوه بر رسیدگی ارگانهای امنیتی و دیگر نهادهای موظف به مشکلات خبرنگاران، هدایت داد که آن عده خبرنگارانی که به خاطر برخی خشونتها یا تهدیدات از ولایات به کابل منتقل شدهاند مشکلاتشان به صندوق حمایت از خبرنگاران نیز راجع شود.
در این نشست نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی نیز در خصوص مشکلات خبرنگاران در ولایات، گفت که در یک ماه اخیر مانند ماههای گذشته، در 33 ولایت، کمیتههای ولایاتی کمیته مشترک حکومت و رسانهها برگزار و مشکلات خبرنگاران بررسی شده است.
در این جلسه همچنین بحث تأمین امنیت اعضای فدراسیون خبرنگاران و رسانه ها نیز مورد بحث قرار گرفت که در زمینه هدایات لازم به ارگان های امنیتی داده شد.
در جلسه همچنین فیصله شد که از این به بعد با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهادهای مرتبط، در هر جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانهها شماری از مسئولان رسانهها نیز حضور داشته باشند تا از نزدیک نظرات و پیشنهادات آنان شنیده شود و آنان نیز مستقیما در جریان گزارشها و اقدامات کمیته مشترک ونهادهای ذی ربط قرار بگیرند.
هم چنین در این جلسه بر توازن نشر اخبار در مورد موضوعات کشور و حکومت و سایر موضوعات خبری، همچنین بر تقویت بیشتر فضای اعتماد و همکاری میان حکومت و رسانه ها تأکید به عمل آمد.
سرانجام در این خصوص فیصله شد که نتیجه اقدامات و تلاشهای انجام شده در راستای بررسی قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در روز های نزدیک در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشتراک نمایندگان ارگانهای امنیتی و عدلی، فدراسیون رسانه ها وخبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ و سکرتریت کمیته مشترک با مردم افغانستان و جامعه رسانه ای اعلام شود.