صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۷ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شصت نهاد مدنی خطاب به جامعه بین‌المللی: در برابر خشونت‌ها تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکنید

شصت نهاد مدنی خطاب به جامعه بین‌المللی:  در برابر خشونت‌ها تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکنید

شصت نهاد مدنی در پی افزایش ناامنی و ترورهای هدفمند در شهر کابل و شماری از کلانشهرهای کشور، گفتند که جامعه بینالمللی و حکومت در برابر ترورهای هدفمند نباید تنها به صدور یک اعلامیه اکتفا کنند.
جواد مهریان، فعال جامعه مدنی روز سهشنبه 30 جدی در یک نشست خبری در کابل با انتقاد از افزایش حملات و ترورهای هدفمند گفت که از جامعه بینالمللی میخواهیم که تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکنند.
آقای مهریان افزود که از جامعه جهانی میخواهیم که با توجه به اصولی که وجود دارد، علیه تروریزم اقدام کنند.
اکثر سفارتخانهها و نمایندگی نهادهای خارجی بعد از بروز حملات تروریستی، به صدور اعلامیهای اکتفا میکنند و خواستار آتشبس و قطع خشونت میشوند، خواستی که مورد توجه گروههای تروریستی و طالبان نمیشود.
سفارت امریکا بعد از ترور چهار قاضی زن در ناحیه دهم شهر کابل که دو تن آنان کشته شدند، خطاب به طالبان گفت که این اقدام آنان باعث خشم جامعه بینالمللی میشود.
در روزهای گذشته دهها حمله هدفمندانه علیه کارمندان دولت در نقاط مختلف شهر کابل انجام شده است. در روز دوشنبه 29 جدی، سه حمله توسط ماینهای مقناطیسی در کابل انجام شد که یک تن کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
اکنون فعالان جامعه مدنی میگویند که دشمنان میخواهند از طریق ترورهای هدفمند، روان مردم را ضعیف کند تا توان آنان ضعیف شود.
آنان همچنان گفت که با گذشت حدود چهار ماه تاکنون نتیجه گفتگوهای صلح مشخص نیست و این روند باعث شده است که روز شهروندان کشور میشوند.
از سوی دیگر، محمد امین احمدی، عضو هیات گفتگوکننده صلح با گروه طالبان گفته است که «در این روزها طالبان از یکسو  به این فکر است که بدون در نظرداشت خواست و نظر دولت و مردم افغانستان مبنی بر قطع جنگ و به وجود آمدن آتشبس، رهایی زندانیان خود را توسط آمریکا عملی کند.»
آقای احمدی در فیسبوکش نوشته است که گروه طالبان بدون توجه به خواست عمومی به قطع جنگ، به جنگ و خشونت خویش تحت عنوان جهاد تا تشکیل نظام ناب اسلامی ادامه دهد.
این عضو هیات گفتگوکننده صلح گفته است که گروه طالبان «به مذاکره جدی و اصولی روی مسائل مهم با جانب جمهوری ندارد. همچنین جانب جمهوری خواست نخستش به پیروی از خواست عمومی آتشبس است. جانب جمهوری  معتقد است که جنگ کنونی طالبان جهاد نیست بلکه چرخه باطل قتل و کشتار مسلمانان است و حرام قطعی است و لذا آماده است که این حقیقت دینی را به اثبات برساند و توقع این است که  همه علما و مردم خواهان قطع جنگ شوند و بر حرمت آن تاکید کنند.
گفتنی است که دور دوم گفتگوهای صلح بین هیات حکومت و گروه طالبان 17 جدی آغاز شد اما هیاتها طی روزهای گذشته نتوانسته جلسهای نتیجه بخش برگزار کند.