صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: 85 درصد مردم اعدام تروریستان را حمایت کرده‌اند

صالح: 85 درصد مردم اعدام تروریستان را حمایت کرده‌اند

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که 85 درصد مردم افغانستان از اعدام ترویستان دستگیر شده حمایت میکنند.
آقای صالح روز دوشنبه (29 جدی) خواهان اعدام تروریستان شده بود. او در آن اعلامیه علت افزایش حملات انفجاری و تیراندازی از سوی طالبان را عدم پیگرد اعدام تروریستان دستگیر شده خوانده بود و گفته بود که تروریستان به این دلیل از عقوبت کار خود هراس ندارند که فکر میکنند روزی عفو خواهند شد.
این نظر آقای صالح در رسانههای داخلی و خارجی به صورت وسیع بازتاب یافت و میان مردم نیز مورد استقبال واقع شد.
معاون رئیس جمهور روز سهشنبه 30 جدی با نشر اعلامیهای گفته است که همکاران میثاق امنیتی بیش از 20 هزار نظر و تبصره را ارزیابی کرده اند. در این میان 85 درصد مردم خواهان اعدام تروریستان دستگیر شده هستند.
در اعلامیه تاکید شده است:« پس من یک بار دیگر به نظر خود تاکید می ورزم که تروریست که بالفعل دستگیر میگردد و ثبوت مادی و معنوی بر ضد آنها  موجود است باید اعدام گردند. از مردم درد دیده و با عزت افغانستان به خاطر حمایت شان ازین اعلامیه ابراز سپاس می نمایم. از خون هیچ هموطن خویش نمی گذریم. تلاش ما برای ایجاد پرونده های بزرگ حق العبد بر ضد طالبان تروریست ادامه دارد.»
طالبان علیه این نظر صالح به شدت مخالفت کرده و اعلامیه معاون رئیس جمهور را کارشکنی در روند صلح دانسته است.
این درحالیست که طالبان تاکنون مسئولیت ترورهای هدفمند و انفجارهای ماین مقناطیسی را به عهده نگرفته اند، اما منابع دولتی مسئولیت تمام این ترورها و انفجارها به دوش طالبان میگذارند. شواهد امنیتی نیز دست داشتن طالبان در ترورهای هدفمند غیرنظامیان را تائید میکند.