صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مارشال دوستم: به طالبان اجازه نمی دهم تا اصل آزادی زنان را زیرسوال ببرند

مارشال دوستم: به طالبان اجازه نمی دهم تا اصل آزادی زنان را زیرسوال ببرند

مارشال دوستم مى گويد که نظام کنونی باید حفظ گردد و آزادی زنان، با رعایت اصل حقوق آنها نیز پابرجا بماند.
مارشال عبدالرشید ” دوستم ” بنیان گذارحزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که درسومین شب بزرگداشت از سالیاد دو شاعربزرگ اوزبیک (امیرعلیشیرنوایی و ظهیرالدین محمد بابر) صحبت مى کرد گفت: “با حفظ نظامی کنونی، تا آخرین رمق حیات ازحقوق و آزادی زنان دفاع میکنم و دراین راستا یک گام نیز به عقب نمیروم.”
وی با تاکيد افزود که نظام کنونی، باید حفظ گردد و آزادی زنان با رعایت اصل حقوق آنها نیز پابرجا بماند.
دوستم دربخشى ازصحبت هايش خاطرنشان ساخت: “زنان ازصدا و تپ تپ پای طالبان نهراسند، به آنها اجازه نمی دهم تا اصل آزادی زنان را زیرسوال ببرند.”
وی بابيان اينکه  زنان درتمام عرصه های حیات اجتماعی، نقش داشته  و در سیرتکاملی جامعه امروز سهیم باشند، افزود که مشارکت زنان درجشن بزرگ امروزی و سهم گیری آنها در بخش اجرای هنرقاشق بازی و ترانه های کهن زبان اوزبیکی و ترکمنی، قابل ملاحظه است.
موصوف خاطرنشان ساخت که مشاهده نمایشات هنری زنان، خاطرات ایام کودکی را در ذهنش تداعی نمود که اکثراً درمجالس عروسی و محافل محلی، آنرا درگذشته ها به اجرا میگرفتند.
مارشال به ادامه صحبت هایش خطاب به زنان گفت که بدون خوف به مکتب بروید، دروس خود را به وجه احسن دنبال نمایید تا جامعه را با کار و پیکارتان به شگوفایی رسانید.
وی ضمن پرسش اینکه دررابطه به شدت گرفتن پروگرام عملیاتی طالبان در بهارسال جدید، چه تدابیری رویدست خواهد داشت؟ گفت: “دراین مورد باید وزارت دفاع تصمیم اتخاذ کند، ولی اگر طالبان دست ازپا خطا کنند، من هم آرام نخواهم نشست و دربرابرآنها واکنش نشان خواهم داد.”
مارشال دوستم دراخیر صحبت هایش گفت: “درحال حاضر وظیفۀ هرکدام ما است تا ازنظام کنونی پشتیبانی کنیم و دستاوردهای نوزده ساله را حفظ نماییم.”
محمد اشرف ” عظیمی ” یکی ازشاعران و قلم به دستان زبان اوزبیکی گفت که امروزه به هنرو فرهنگ مردم اوزبیک و ترکمن، ارج گذاشته میشود.
او تصریح کرد: “روزگاری را به یاد دارم که جرات صحبت کردن به زبان خود را دربین مردم نداشتیم، ولی امروز نشریه های چاپی و رسانه های صوتی و تصویری را دراختیارداریم.”
وی افزود : “من طی سال های اخیرشاهدم که ازمشاهیربزرگ هنرو ادب زبان اوزبیکی و ترکمنی، تجلیل میشود و عدۀ کثیری اززنان و مردان با اجرای نمایشات و ترانه های کهن این دو زبان، درغنای فرهنگ ما سهم گرفته آنرا نسل به نسل انتقال میدهند.”
درآخرین شب تجلیل ازسالیاد دو شخصیت ذکرشده ادبی که به زنان اختصاص داده شده بود، تعداد کثیری ازفرهنگیان زن، با اجرای ترانه های محلی و رقص قاشق بازی، ازاین شب تجلیل نمودند.