صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 29 هزار نفر در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند

بیش از 29 هزار نفر در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند

معاون نظامی اداره امور زندانها میگوید که بیش از 29 هزار نفر در محابس افغانستان زندانی هستند که نزدیک به چهار هزار آن زندانیهای طالبان هستند.
نظام الدین نورستانی معاون نظامی اداره امور زندانهای کشور دیروز یکشنبه (3 حوت) در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت:» در کل 29 هزار و 248 تن در تمام محابس کشور زندانی هستند».
آقای نورستانی گفت:» از میان بیش از 29 هزار زندانی، 3693 تن آنها مربوط گروه طالبان، 497 تن مربوط گروه داعش و 389 تن دیگر آن خارجی میباشند».
وی با بیان اینکه برخی زندانیها معتاد به مواد مخدر است گفت:» در سال گذشته مالی بیش از 400 تن زندانی معتاد به مواد مخدر طی یک برنامه منظم به کمک بخش صحی ما تداوی شدند».
معاون نظامی اداره امور زندانهای کشور با برشمردن مهمترین دستآوردهای کشفی در زندانها گفت:» در سال گذشته مالی 985 سیت مبایل، 174 چارچر و 101 بطری مبایل، 1280 قبضه چاقو خودساز، 7 هزار 121 گرام چرس، 1776 گرام هیرویین، 1782 گرام تریاک و 325 تابلیت کا از زندانیها کشف شده است».
آقای نورستانی افزود:» 94 تن که 41 تن آنها از کارمندان زندان‌‍‌ها هستند به دلیل انتقال مواد مخدر در داخل زندانها، غفلت وظیفوی، فساد اداری و سوءاستفاده گرفتار شدهاند».
وی با بیان اینکه 6 تن زندانی به اثر ویروس کرونا جان باخته اند گفت:» در دوران اوج ویروس کرونا حیات 38 هزار زندانی در خطر بود که توانستیم با مدیریت درست از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنیم». آقای نورستانی در قسمت وضعیت زندانها گفت:» متاسفانه برخی زندانیهای ما معیاری نیست که در این باره ارزیابیهای خویش را جهت بهبود وضعیت زندانها آغاز کردیم و تلاش این است که در آینده نزدیک تمام زندانهای افغانستان معیاری شده و زندانیهای به جز از حق آزادی از دیگر حقوق شان برخوردار شوند». وی درباره فرمان رییس جمهورغنی مبنی برعفو زندانیهای نظامی گفت:» تاهنوز 400 زندانی نظامی مطابق این فرمان آزاد شده و کارهای کمیسیون مربوط نیز جریان دارد». به اساس معلومات اداره امور زندانها 38 زندان در سراسر کشور وجود دارد.