صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۹ دلو ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرور دانش: حقوق بشر باید یکی از اصول اساسی در روند صلح باشد

سرور دانش: حقوق بشر باید یکی از اصول اساسی در روند صلح باشد

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور میگوید که حقوق بشر باید یکی از اصول اساسی گفتگوهای صلح باشد. آقای دانش در دیداری با خانم فیونا فریز رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که  در گفتگوهای صلح و مذاکره با گروه طالبان مساله حقوق بشر باید به عنوان یکی از اصول اساسی این روند مطرح شود.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهور دوشنبه 4 حوت با نشر اعلامیۀ خبری از قول معاون رئیس جمهور نوشته است:« اگرچه تاکنون هیچ نشانهای از سوی گروه طالبان مبنی بر احترام و حمایت از حقوق بشر به مشاهده نرسیده است؛ اما اهمیت این موضوع میطلبد که جامعه جهانی و تمامی جوانب دخیل در قضیه صلح افغانستان، گروه طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهند.»
دانش دراین دایدار با اشاره به افزایش خشونت و رویکرد جدید گروههای تروریستی بر هدف قرار دادن افراد ملکی، فعالان حقوقبشر، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی گفت که در برابر این خشونتهای فزاینده همه همکاران بین المللی افغانستان باید با یک صدا بایستند. در اعلامیه آمده است که در این دیدار، خانم فریز گفت که این بخش[حقوق بشر ملل متحد] براساس رهنمود شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینههای حمایت از افراد ملکی، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، منع شکنجه، صلح و حقوق بشر در افغانستان فعالیت میکند.
او با نگرانی از افزایش تهدیدها و ترورهای هدفمندانۀ مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان مدنی و غیرنظامیان گفت که مطالعات انجام شده نشان میدهد که فعالان این عرصهها عمدا هدف قرار گرفته اند.
خانم فریز بر توجه جدی دولت در حمایت و مصئونیت مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران تأکید ورزیده و ابراز امیدواری کرد که روند پیگیری عدلی و قضایی عاملان این خشونتها همچنان تقویت یابد.
معاون رئیس جمهور به رئیس حقوق بشر ملل متحد گفت که حکومت افغانستان در دو بخش پیگیری قضایا و تشریک معلومات با گروهها و افراد تحت تهدید در مرکز و ولایات موفقانه عمل کرده است.
آقای دانش در این دایدار علاوه کرد که تاکنون هیچ قضیه خشونت علیه خبرنگاران نبوده است که مورد پیگیری عدلی و قضایی قرار نگرفته باشد.
به قول معاون رئیس جمهور در مواردی عاملان این قضایا به حبس طویل و اعدام نیز محکوم شده اند؛ اما آنچه هنوز به عنوان یک مشکل باقی مانده است، پیشگیری از حملات هدفمندانه تروریستی و هدف قرار دادن فعالان این دو عرصه و افراد ملکی است. این درحالی است که روز گذشته در یک حمله انفجاری در شهر کابل چهار غیر نظامی کشته شدند که دو نوجوان و یک کودک خیابانی شامل آن است و یک زن و یک کودک دیگر در آن حمله زخم برداشته اند.
گروه طالبان علاوه بر اینکه گفتگوهای صلح در دوحه را مدتهاست که ترک کرده، خشونت ها را نیز درهفته های اخیر به شدت افزایش داده است.