صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب جدیدِ رئیس پیشین سیا؛ نظریه‌ی جدید درباره ترور جان اف کندی

کتاب جدیدِ رئیس پیشین سیا؛  نظریه‌ی جدید درباره ترور جان اف کندی حسین معرفت

رییس پیشین سازمان سیا بهتازگی کتابی نوشته است که تا کنون منتشر نشده است. در این کتاب که نیویورک پست آن را دیده، آمده است که جان اف کندی بهدستور خروشچف کشته شدهاست.
جان اف کندی، سیوپنجمین رییس جمهور آمریکا در 22 نوامبر سال 1963 ترور شد. هنگامیکه او با همسرش سوار موتر کروک بود، توسط لی هاروی اسوالد 24 ساله، از ناحیهٔ صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفت. جان اف کندی چهارمین رئیسجمهور ترور شدهٔ آمریکا بود. دربارهٔ این ترور فلمهای متعددی ساخته شدهاست از جمله ان به جکی (فیلم ۲۰۱۶) و سریال ۱۱٫۲۲٫۶۳. همچنین مطالب بسیاری در این مورد نوشته شدهاست. اینگونه، ترور کندی یکی موردپردازشترین ترورهای تاریخ قرار گرفته است.
کندی سیاستمدار عصر تنشهای جهانی بود. او با کمونیسم در آمریکای لاتین مبارزه میکرد؛ «اتحاد برای پیشروی» را تأسیس کرد و کمکهای مالی بسیاری به کشورهای آمریکای لاتین داد تا از انقلابهای کمونیستی در آنها جلوگیری کند. در دورهی او ایالات متحده امریکا به کوبا حمله کرد. همچنین دیوار برلین همزمان با دورهی ریاست جمهوری او اعمار شد. هستهی جنگ ویتنام در دورهی او گذاشته شد. اگر بگوییم او در یکی از تنشآمیزترین برهههای تاریخ جهان زمام قدرت را در دست داشت، شاید مبالغه نکرده باشیم.
بههرروی، ترور جان اف کندی سبب گمانهزنیهای زیادی شد. از آنجاییکه کندی در خاطراتش هیتلر را ستوده است و در جوانی هیتلر را تحسین می کرده و فاشیسم برای آلمان درست میدانسته است، یکی از گمانهای مطرح این بود که او توسط لابیهای یهودیان به قتل رسیدهاست. تئوریهای دیگری نیز در مورد مسوول ترور او وجود دارد. معروفترین این مسئولان فرضی سیا، مافیا، ک.جی.بی، موساد، اشراقیون، فیدل کاسترو ، لیندون ب. جانسون (معاون رئیسجمهور) و ائتلاف نظامی-صنعتی جنرالان ارتش. نظرسنجیهای که در سایت موسسه گالوپ نشر شده، نشان داده که اکثریت مردم آمریکا با وجود شواهدی مؤید این که اسوالد تنها شلیککننده به کندی بوده، معتقدند او این کار را به تنهایی انجام نداده و به همراه افراد دیگری بدین منظور توطئه کردهاست. همانطور که گفته شد، نظریههای مختلفی در خصوص توطئه بودن این ترور در اذهان رایج است.
اکنون اما گزارش شده که در کتابی که قرار است همین ماه بهنشر برسد، نظر جدیدی از ترور کندی ارایه شدهاست. اندیپندنت به نقل از نیویورک پست نوشته است که در یک کتاب جدید به قلم رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و یک مقام عالیرتبه اطلاعاتی در رومانیای دوران کمونیستی، نظریه جدیدی درباره ترور جان اف کندی، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، ارائه شده است.
در این کتاب جدید که نیویورک پست آن را پیش از انتشار دیده است، ادعا شده است که نیکیتا خروشچف، رهبر وقت شوروی، ماموریت ترور را به لی هاروی اسوالد داده بود.
به نقل از اندیپندنت، این روزنامه گزارش داده است که در این کتاب ادعا شده است که شوروی بعداً نظر خود را درباره ترور تغییر داد، اما اسوالد از توقف برنامه امتناع ورزید و طبق دستورالعمل قبلی آن را اجرا کرد.
کتاب جدید به قلم آر جیمز وولسی و جنرال یون میهای پاچپا، «عملیات اژدها: پشت پرده جنگ سری کرملین علیه آمریکا» نام دارد و قرار است در مارچ آینده روانه کتابفروشیها شود.
آقای وولسی بین ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ اداره سازمان سیا را بر عهده داشت. آقای پاچپا نیز سرپرست سابق سازمان جاسوسی رومانیا بود که در سال ۱۹۷۸ از آمریكا پناهندگی سیاسی گرفت و اوایل ماه پیش درگذشت.
به گفته نویسندگان، شوروی در سال ۱۹۵۷، اسوالد را هنگامی که به عنوان تفنگدار دریایی ایالات متحده در جاپان مشغول خدمت بود، به استخدام درآورد. آنها ادعا میکنند که در سال ۱۹۶۲، احتمالاً توسط خود آقای خروشچف، به او مأموریت داده شد تا مقدمهچینی برای ترور رئیس جمهوری کندی را آغاز کند.
با این حال، این کتاب میگوید که بین جون ۱۹۶۲ و اپریل ۱۹۶۳، رهبران شوروی پس از آن که «ایدههای دیوانهوار خروشچف را موجب بدنامی شوروی دانستند»، مأموریت را لغو کردند.
در این کتاب جدید آمده است که «حتی پس از آنکه ک.جی.بی. به اسوالد دستور لغو ماموریت را داد، اسوالد سرسختانه به مأموریتی که به باور او قهرمانش، خروشچف، شخصاً به او داده بود، ادامه داد.»
نویسندگان مینویسند: «اسوالد بر این باور بود که نیکیتا خروشچف، رهبر بهشت و خانهی جدید اسوالد، اتحاد جماهیر شوروی، این کار را به او سپرده است، و اطمینان داشت که میتواند از پس آن برآید.»
گفته میشود که این دو نویسنده هیچ مدرکی درباره دستور ترور، یا هیچ شاهدی برای لغو آن ارائه نکردهاند. آنها میگویند تمام مدارک لازم در گزارش ۲۶ جلدی کمیسیون وارن وجود دارد، اما هنوز محرمانه است.
نویسندگان مینویسند: «اگر این اسناد از قید محرمانه بودن آزاد شود، ثابت میکند که قاتل جان اف کندی، لی هاروی اسوالد، در ملاقات مخفیانهای در مکزیکو سیتی با رابط خود در شوروی، «رفیق کوستین» که برای «بخش سیزدهم کاگب مسئول ترورهای برونمرزی» کار میکرد، ماموریت مخفیانه ترور را گرفته بود.
گزارش شده است که نویسندگان مدارکی درباره ملاقات اسوالد با مأموران کاگب و سایر آمادگیها برای سفر او و خانوادهاش به اتحاد جماهیر شوروی پس از تکمیل مأموریت، ارائه دادهاند.
گزارش کمیسیون وارن درباره پرونده ترور کندی حکم داد که «هیچ مدرکی مبنی بر آن که لی هاروی اسوالد یا جک روبی بخشی از هرگونه توطئه داخلی یا خارجی بودهاند، وجود ندارد.»
نظریههای توطئه پیرامون ترور رئیس جمهوری کندی از زمان درگذشت وی در ۱۹۶۳ همچنان رایج است و بسیاری، از پذیرش روایت رسمی که اوسوالد بهتنهایی و خودسرانه عمل کرده است، سر باز میزنند.