صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر هند در کابل: هند همکار واقعی روند صلح افغانستان است

سفیر هند در کابل:  هند همکار واقعی روند صلح افغانستان است

رودرندرا تاندون سفیر هند در کابل در دیداری با سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح گفت که هند همکار واقعی روند صلح افغانستان در جهت حصول نتایج مثبت این روند میباشد. او در این دیدار از ادامه همکاریهای هند نیز به دولت افغانستان اطمینان داد.
وزارت دولت در امور صلح سه شنبه 12 حوت با نشر خبرنامه ای گفته است که سفیر جمهوری هند با اشاره به اهمیت افغانستان برای آن کشور گفت که هند از افغانستان مستقل، واحد و دموکراتیک حمایت میکند.
بر بنیاد اعلامیه در این دیدار روی روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه و نقش کشورهای منطقه در پیشرفت روند صلح و همچنین ضرورت حفظ و تقویت اجماع منطقهیی برای رسیدن افغانستان به صلح گفتگو شد. در این ملاقات نادری ضمن اظهار سپاس از همکاریهای هند با افغانستان در دو دهه اخیر و حمایت این کشور از ارزشهای دموکراسی و روند صلح، جایگاه هند در سطح منطقه و جهان را ارزنده خواند و نقش آن را برای آینده افغانستان مهم توصیف کرد.
وزیر دولت در امور صلح گفت که با آغاز مذاکرات صلح مردم افغانستان فصل جدیدی را گشودهاند و خواهان تعمیق روابط نیک دو کشور به حیث دوست و شریک استراتیژیک میباشند.
هند از جمله کشورهای است که در نزدیک به دو دهه گذشته یکی از دونرهای مهم بازسازی افغانستان بوده و این کشور در تازهترین مورد موافقت نامه تمویل بند شاه توت را تعهد کرده است. پیش از این هند بند سلما یکی از بزرگترین بندهای افغانستان را تمویل مالی کرده بود.