صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سه کارمند زن ‹تلویزیون انعکاس› در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند

سه کارمند زن ‹تلویزیون انعکاس›  در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شدند

سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شدند.
مسئولان شفاخانه ننگرهار گفتند که اجساد سه زن کشته شده به این شفاخانه آورده شده و یک زن دیگر همراه آنها در این تیراندازی زخمی شده است.
مسئولان تلویزیون خصوصی انعکاس به بیبیسی گفتند که این سه زن، کارمندان بخش دوبله این تلویزیون بودند و در راه بازگشت از دفتر به خانه هدف حمله قرار گرفتند.
منابع امنیتی ننگرهار گفتهاند این قربانیان در دو حادثه جداگانه تیراندازی افراد مسلح کشته شدهاند.
جمعه گل همت فرمانده پولیس ننگرهار میگوید که قاری بصیر سرگروه عامل ترور کارمندان رسانه ای با یک قبضه تفنگچه بازداشت شده است. به گفته او این فرد عضو گروه طالبان است.