صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع ملی: نیروی ویژه بزرگترین مرکز سوق و اداره طالبان را در کنترول آورد

وزارت دفاع ملی:  نیروی ویژه بزرگترین مرکز سوق و اداره طالبان را در کنترول آورد

وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای ویژه اردوی ملی بزرگترین مرکز سوق و اداره طالبان را در زون شرق کشور در کنترول خود درآوردند.
این وزارت روز سهشنبه 12 حوت با نشر خبرنامهای گفته که نیروهای کماندو در ادامه عملیاتشان در ولسوالی حصارک ننگرهار، دیروز یک مرکز سوق و اداره گروه طالبان را به کنترول خود درآوردند.
در خبرنامه اضافه شده است که طالبان از این مرکز حملههای تروریستی در زون شرق به خصوص در ولایت ننگرهار را طرح و اجرا میکرد.
این وزارت در خبرنامهای دیگری میافزاید که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در ولسوالیهای ارغنداب و شاولیکوت ولایت قندهار تروریستان گروه طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه این عملیات ۲۰ جنگجوی طالبان کشته شدند و دو جنگجوی دیگر این گروه زخم برداشتند.
در خبرنامه اضافه شده است که در این عملیات یک عراده موتر، هشت عراده موتر سایکل، پنج میل سلاح مختلف النوع بهدست آمده است. این وزارت میگوید که در این عملیات سه مخفیگاه، مقداری از سلاح و مهمات دشمن نیز تخریب شده است.
در خبرنامه قید شده که ۳۲حلقه ماین ضد وسایط در ولسوالیهای میزان ولایت زابل، دهراود و ترینکوت ولایت ارزگان، پاتو ولایت دایکندی، و ولسوالیهای ارغنداب و شاه ولیکوت ولایت قندهار، کشف و خنثا ساخته شد.
این وزارت علاوه میکند که 17 تن از تروریستان گروه طالبان در ولایتهای ننگرهار، بادغیس و زابل نیز در پی چندین عملیات هوایی به هلاکت رسیدند.