صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اندرابی: طالبان در میدان جنگ با شکست مطلق مواجه شده است

اندرابی: طالبان در میدان جنگ  با شکست مطلق مواجه شده است

مسعود اندرابی وزیر داخله کشور میگوید که طاالبان در میدان نبرد با شکست مطلق مواجه شده است و توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را ندارد.
آقای ندرابی که سهشنبه 12 حوت در نشست حسابدهی دولت به ملت صحبت میکرد گفت که طالبان در میدان نبرد با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با شکست مطلق مواجه شده است.
وی افزود که در جبهههای جنگ در شمال و شمالشرق کشور گروه طالبان حملات زیادی داشتند، اما در نهایت با شکستهای سخت مواجه شدند.
اندرابی افزود که گروه طالبان در ولایتهای هلمند و قندهار نیز در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با شکست مواجه شد. او علاوه کرد که این گروه در ارغنداب با متحمل شدن 600 کشته شکست سخت خورد.
او گفت که اخیرا طالبان به جنگ نرم در برابر نیروهای امنیتی متوسل شده است. به باور اندرابی تلاشهای طالبان در سه ماه گذشته در استفاده از ماینهای ضد پرسونل و ماینهای مقناطیسی هم نتیجهای در پی نداشت، چون اکثر گروپهای که این حملات انفجاری را سازمان میداند توسط ارگانهای امنیتی گرفتار شدند.
او گفت که انهدام و تخریب تاسیسات عامه راهکار دیگری است که طالبان در پیش گرفته است، اما این طالبان موجب اختلافات میان این گروه شده است.
او تاکید کرد که اکنون طالبان اعتبار و اعتماد خود را در میان حلقات طالبان نیز از بین برده است. وزیر داخله گفت که در ارغنداب میان گروههای ولایتهای جنوبی اختلافات شدیدی بر حملات انفجاری و ترورهای هدفمند غیرنظامیان بروز کرده است.
این درحالیست عبدالهادی پشهییوال دو روز پیش در شهر پشاور کشته شد، امرالله صالح معاون رئیس جمهور گفته است که پشهییوال بخاطر تمرد از شورای پشاور برای ترورهای غیر نظامیان کشته شده است.
آقای اندرابی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح گامهای بزرگی را برداشته اند. او علاوه کرد که برگزاری لویه جرگه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، رها ساختن 5هزار زندانی طالبان، تلاشهای هیات گفتگوکننده صلح در دوحه، تلاش برای آتشبس از آدرس حکومت افغانستان و موارد مشابه از جمله تلاشهای بوده که مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح انجام داده اند.
اندرابی میافزاید که گروه طالبان اما از این فرصت هیچ استفاده نکرد.
اندرابی علاوه کرد که گروه طالبان گفته است نیروهای خارجی را به این دلیل هدف قرار نداده است که با خارجیان تعهد داشته است. او با عبارت پرشسی گفت که سوال ما از طالبان این است که تعهدتان به خداوند و آیات قرآن چیست؟ وی ادامه داد که در قرآن کشتن یک نفر به معنای کشتن تمام جامعه است.

وزیر داخله میگوید که طالبان دیگر نمیتواند مردم را فریب دهد. به قول وی طالبان در هجده سال گذشته مردم را فریب داده بود.
او میافزاید که طالبان در حالی آمادگی برای یک جنگ در سال جدید است. اما نیروهای امنیتی برنامههای مشترک و موثری را به پیش گرفته اند تا برنامههای جنگی طالبان را جواب دندان شکن بدهند.
اندرابی گفت :«من یک بار دیگر به طالبان میگویم که راه همان راه صلح است، از آن راه پیش بیائید، ولی اگر جنگ را انتخاب میکنیدد باز نیروهای امنیتی شما را ناکام میسازند.»
وزیر داخله افزود که وزارت داخله روی برنامه نیروهای آینده پولیس 2024 کار میکند. او افزود که هدف اساسی این برنامه تغییر رول جنگی پولیس به نقش تنفیذ قانون پولیس است. به قول وی وزارت داخله در این برنامه در نظر دارد که ظرفیت پولیس را در مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون بالا ببرد.
وی افزود که وزارت داخله حضور پولیس را از 6 هزار پوسته، به113 پایگاه و 3700 پوسته در سراسر کشور، تقلیل داده است و هدف از این کار این است که نقش جنگی پولیس کاهش داده شود تا پولیس به نقش اصلی اش برگردد.
اندرابی افزود که نقشه راه انکشاف سازمانی در پولیس تنظیم شده، که تا چهار سال آنیده تکمیل میشود.