صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غنی در اجلاس اکو: پاکستان نقش مهمی در روند صلح افغانستان دارد

غنی در اجلاس اکو: پاکستان نقش مهمی در روند صلح افغانستان دارد

محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری افغانستان، در سخنرانیاش در چهاردهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت پاکستان نقش مهمی در حمایت از روند صلح پایدار در افغانستان دارد چرا که در صورت ناکام شدن روند صلح این کشور به احتمال زیاد از عواقب ان آسیب خواهد دید. چهاردهمین اجلاس اکو به شکل مجازی و با میزبانی ترکیه برگزار شد که موضوع اصلی آن «همکاری اقتصادی منطقهای در زمان پساکرونا» بود.
آقای غنی گفت: «ما، مردم و دولت افغانستان و شرکای بینالمللی ما نیاز فوری به آوردن صلح را احساس میکنیم. حمایت شما برای به دست آمدن یک آتشبس همهجانبه به خاطر سرعت بخشیدن مذاکرات دوحه خیلی مهم است.»
آقای غنی یکبار دیگر گفت که افغانستان چهار-راه میان آسیای مرکزی، شرقی، جنوبی و آسیای غربی و منطقهای برای همکاریهای بینالمللی و جهانی است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز در سخنرانیاش در رابطه افغانستان گفت که صلح در این کشور برای همکاریهای منطقهای کشورهای عضو اکو حیاتی است.
او ابراز امیدواری کرد که موفقیت روند صلح «بینالافغانی» منجر به صلح دوامدار و امنیت در افغانستان خواهد شد.
رئیسجمهور افغانستان همچنین گفت که کشورش ۴۲ سال است از حق بنیادی صلح بیبهره است و زمان آن رسیده تا خشونتهایی که این کشور را به «میدان کشتار» مبدل کرده متوقف شود.
در همین حال با سفر اخیر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل و دیدار او با چهرهها و گروههای مختلف سیاسی گزارشهایی از مطرح شدن «دولت انتقالی صلح» برای پیشرفت روند صلح از سوی برخی رسانهها منتشر شده است.
آقای خلیزاد در رشتهتوییتی سفر سهروزهاش در کابل را جمعبندی کرده آن را «پربار» خوانده و گفته در این مدت با گروههای مختلف از جمله مقامهای دولتی، چهرههای سیاسی و اجتماعی، فعالان زن در مورد وضعیت افغانستان و روند صلح مشورت، بحث و گفتگو کرده است.
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در سال ۱۹۸۵ میلادی با شرکت ایران، ترکیه و پاکستان تاسیس شد. هفت سال بعد در سال ۱۹۹۲ ، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان به عضویت اکو درآمدند و تعداد اعضای آن به ۱۰ کشور افزایش یافت.
کشورهای عضو اکو از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی وجوه مشترک بسیاری دارند، اما با گذشت سه دهه از تشکیل اکو، کشورهای عضو این سازمان از سهم مناسبی در مبادلات اقتصادی بین همدیگر برخوردار نشدهاند.
امسال بحران شیوع ویروس کرونا، توزیع عادلانه واکسن و پروژههای بزرگ اقتصادی منطقه از مباحث دیگر این اجلاس بود.