صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: تجلیل از شهید مزاری؛ تجلیل از ارزش‌های فکری و ملی اوست

رئیس جمهور:  تجلیل از شهید مزاری؛  تجلیل از ارزش‌های فکری و ملی اوست

محمداشرف غنی رئیس جمهوری به مناسبت بیستوششمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی، گفت که تجلیل از شهید مزاری، تجلیل از ارزشهای فکری و ملی او است.
آقای غنی روز پنجشنبه 14 حوت در مراسمی که به مناسبت بیستوششمین سالگرد شهات آقای مزاری برگزار شده بود، در پیام تصویری گفت که شهید مزاری به صلح باورمند بود و در اوج جنگها، جنگ را راه حل نمیدانست و از همه تلاشها برای تأمین صلح در آن زمان، استقبال کرد.
او افزود که شهید مزاری با حس قوی وطن دوستی وارد عرصه سیاست شد و با روحیه ملی و افکار بلند اسلامی، عدالت اجتماعی را برای همه شهروندان افغانستان مطالبه میکرد و به همین دلیل همیشه بر انکشاف متوازن و تأمین عدالت تأکید میورزید.
رئیس جمهور همچنین علاوه کرد که شهید مزاری دشمنی میان هموطنان را فاجعه میدانست و بر همدیگر پذیری و وحدت ملی تأکید می‌‌کرد.
رئیس جمهور افزود که تأمین عدالت اجتماعی و صلح پایدار اکنون نیز به حیث گفتمان مسلط در برنامههای دولت و مردم افغانستان قرار دارد و حکومت با تمام قوت برای تحقق این خواست مردم تلاش میکند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز گفت که از شهید مزاری باید تحت عنوان «مزاری؛ جمهوریت، صلح و عدالت اجتماعی» تجلیل شود؛ زیرا برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور و تأمین صلح دائمی از آروزهای او بود.
آقای دانش افزود که شهید مزاری امروز برای مردم به یک «نشانه راه» و پیوند میان دیروز، امروز و فردا و بلکه به یک نهضت سیاسی و خط فکری مبدل شده است.
معاون رئیس جمهور گفت که جمهوریت در حقیقت بنیاد اندیشه سیاسی شهید مزاری را تشکیل میداد، چون در متن و بطن جمهوریت، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، مردم سالاری و مبارزه با استبداد و دیکتاتوری نهفته است.
او علاوه کرد که آرزوهای شهید مزاری در پرتو نظام کنونی جمهوریت به طور نسبی تحقق یافته است و نظام جمهوری تمثیل کننده بخش عمده اندیشهها و آرمانهای شهید مزاری است.
حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی و امنیتی، در این مراسم شهید مزاری را الگوی بزرگ انسان عدالتخواه در کشور عنوان کرد و گفت: «ادبیاتی را که شهید مزاری در راستای عدالتخواهی در کشور خلق کرد اکنون جزء فرهنگ سیاسی افغانستان شده است.»
آقای محقق افزود که مردم افغانستان برای بازخوانی اندیشه شهید مزاری سالانه به طور خود جوش از او تجلیل می کند و هرچه که زمان می گذرد عمق اندیشههای او بیشتر آشکار میشود.
به گفته وی نظام مبتنی بر جمهوریت و مشارکت عادلانه در ساختار نظام سیاسی کشور از خواستههای اساسی شهید مزاری بود و این خواست هم اکنون نیز به عنوان مطالبه اصلی پیروان او مطرح است.
در این مراسم، محمد یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس نیز شهید مزاری را منادی عدالت اجتماعی در کشور خواند و افزود که شهید مزاری برای تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان تا پای جان مبارزه کرد و اکنون اندیشه و جایگاه او در نزد مردم افغانستان تثبیت شده است.
آقای قانونی با اشاره به روند صلح کشور گفت که بر مبنای اندیشه شهید مزاری، صلح پایدار، عادلانه و دائمی بدون تحقق عدالت اجتماعی، تأمین نمیشود.
در مراسم بیست و ششمین سالیاد شهید وحدت ملی، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه نیز سخنرانی کرد. او شهید مزاری را یک مجاهد بزرگ و رهبر سیاسی اثرگذار در کشور خواند.
آقای مسلمیار گفت: «اگرچه شهید مزاری به لحاظ قومی و تباری متعلق به مردم هزاره بود؛ اما او رهبر و قهرمان همهی مردم افغانستان بود.»
آقای مسلمیار در سخنان خود تصریح کرد: «اندیشههای سیاسی شهید مزاری برای همه مردم افغانستان بود و از ارزش و جایگاه بسیار بلندی در بین مردم افغانستان برخوردار است.»
در بخش دیگری از برنامه، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین رئیس جمهور، گفت که شهید مزاری عدالت اجتماعی را برای تمام اقوام محروم افغانستان می خواست.
آقای دوستم در پیام خودش گفت که «شهید مزاری برای همه عرصهها طرح و برنامه داشت. او شخص صادق بود و تأمین عدالت اجتماعی را برای همه مردم افغانستان میخواست.» در این مراسم، احمدولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود؛ ذبیحالله مجددی، فرزند صبغتالله مجددی و شماری دیگر سخنرانی کردند و شهید مزاری را شخص الگو برای نظام خواندند.
عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، بیستوشش سال پیش در 22 حوت سال 1373 هنگامی که برای گفتگو با طالبان در چهار آسیاب رفت توسط این گروه اسیر و سپس به شهادت رسید.