صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه: واکسین کرونا دارای مصونیت بالاست و ضرر جانبى ندارد

وزارت صحت عامه: واکسین کرونا دارای مصونیت بالاست و ضرر جانبى ندارد

وزارت صحت عامه کشور در پی اظهاراتی مبنی بر غیر مصون بودن واکسین کرونا/ کوید19 میگوید که این سخنان شایعهای بیش نیست.
این وزارت روز شنبه 16 حوت در پی این اظهارات به رسانهها گفت که واکسین کرونا که چندی پیش تزریق آن آغاز شده بود، هیچ گونه ضرر جانبی ندارد.
پس ازتطبيق واکسين کرونا در کشور، برخى کاربران فيسبوک و داکتران، استفاده از اين واکسين را خطرناک دانسته و گفته اند که باعث وخيم شدن وضعيت صحى برخی و حتى سبب مرگ شده است.
این در حالی است که به تاریخ ۱۹ ماه دلو سال‌‎روان، ۵۰۰ هزار دوز واکسین کمک شدۀ ويروس کرونا، از سوی کشور هند به کابل انتقال گردید.
به اساس، پروسۀ تطبیق واکسین ویروس کرونا در افغانستان، به تاريخ ٥ حوت از کابل آغاز شد و به دنبال آن در ولايات کشور آغاز گرديد.
مطالب پخش شده مبنى بر مضريت واکسين
برخى کاربران شبکۀ مجازى فیسبوک در روزهاى اخير، مطالبى را در مورد اینکه گویا تطبیق واکسین کرونا برای مردها، یک مشکل جدی را پیش میکند، نشر کرده اند.
انصار یاری، یکتن از کاربران فیسبوک، مطلبی را تحت عنوان «تطبیق واکسین کرونا برای مردها یک مشکل اساسی را پیش میکند»، در صفحه اش به نشر رسانده است.
وی، نوشته است تا زمانی که داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، این واکسین را بالای خود تطبیق نکند، او هرگز آن را تطبیق نخواهد کرد.
او تصریح کرده است: «به تحقیقات بنده شک نکنید، از ما یک گفتن بود، دگیش کار خود تان است.»
داکتر عبدالباسط امل نیز دو روز پیش در صفحه فیسبوکش، با انتقاد از اثرات منفی واکسین کرونا بالای برخی داکتران، نوشته است که وضعیت صحی برخی همکارانش پس از تطبیق ویروس کرونا، بدتر شده است.
وی در ادامه نوشته است که یکی از دوستان و چند تن از همکارانش، پس از دریافت واکسین کرونا، به شدت تب، درد و تهوع پیدا کرده و بدتر اینکه یکتن دیگر آنها، دیشب در بخش مراقبتهای ویژه (ICU )، یکی از شفاخانههای کابل بستر گردیده است.
موصوف، تطبيق واکسین هندی و برخی آزمایشات دیگر را مادر بمبها خوانده و گفته است: «با تاسف ملتی هستیم که همه چیز بالای ما آزمایش میگردد و کسی نیست بپرسد.»
به اساس يک خبر منتشره سه روز قبل، يک رسانۀ داخلى گفته بود که یک کارمند صحی در باميان پس از دریافت واکسين کرونا جان باخته است.
محمد انور سعادتيار يک تن از کابران فيسبوک  نوشته بود: «برخی منابع در شفاخانه بامیان میگویند که یک کارمند صحی در این شفاخانه پس از تزریق واکسین کرونا جان باخته است.»
درعين حال داکتر نبيل پاکطین اسوشيت پروفیسور امراض داخله و فوق تخصص بيمارى هاى قلبى، تنفسى و مراقبتهاى بحرانى در شفاخانۀ رابعه بلخی کابل، در ۲۶ دلو سال روان نیز در صفحۀ فیسبوکش مطلبی را تحت عنوان «چرا منحيث يكى از مبارزين كليدى خط اول كويد١٩، از واكسينهاى سياسى استفاده نخواهم كرد!؟»، منتشر کرده است.
او تصریح کرده است، بخاطری واکسین کرونا را بالایش تطبیق نمیکند که مردم افغانستان، موجودات آزمایشگاهی تحقیقاتی پنهانی و غیر رسمی خارج نیستند.
وی نوشته است: «هیچ نوع تحقیقات فعلی جهانی در مورد واکسینها مکمل و موثق نیستند، اصلی ترین تحقیقات مؤثریت و مصئونیت تعقيبیه واکسینها، بعد از حصول جواز و تطبیق همگانی آن شروع میشوند.»
موصوف به پژواک گفت که در امر مبارزه با ویروس کرونا، برخورد سیاسی شده و هیچ حسن نیتی از سوی مسئولان نشان داده نشده است.
وی افزود که تاحال هیچ واکسین کرونا، از سوی سازمان صحی جهان تائید نشده است و این سازمان، از آغاز تاکنون ناکام بوده و برخوردهای سلیقه ای داشته و اکنون هم یک نوع انزوا را اختیار کرده است. موصوف گفت که واکسین امریکایی فایزر و انگلیسی، نسبتاً مورد تائید قرار گرفته اند؛ اما هنوزهم جنگ معلوماتی در مورد واکسین کرونا در جهان جریان دارد و افغانستان نباید شتاب زده عمل کند.
پاکطین، با اشاره به تطبیق واکسین کرونا در کشور هند، گفت که این واکسین در برخی شفاخانهها فقط بالای داکتران تطبیق شده است؛ اما تاکنون یک درصد نفوس این کشور هم تحت پوشش واکسین قرار نگرفته اند.
او با ذکر اینکه نمیخواهد میان مردم ذهنیت منفی ایجاد کند، گفت که اگر (واکسین کرونا) مفید نیست، مضر هم نیست؛ اما در مجموع واکسینها اعراض و علایم خود را میداشته باشند که آن را اطفال نیز در جریان گرفتن واکسینهای دوره کودکی، تجربه میکنند. داکتر پاکطین افزود که تطبیق واکسین کرونا در افغانستان، ممکن سروی نتیجه گیری واکسین کمک شده باشد که بالای ملت افغانستان و سایر ملتهای دیگر جهان انجام میشود.