صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون ریاست جمهوری خطاب به انارکلی هنریار: از آنچه بر شما و همگنان شما رفته، برخود لرزیدیم و شرمیدیم

معاون ریاست جمهوری خطاب به انارکلی هنریار:  از آنچه بر شما و همگنان شما رفته، برخود لرزیدیم و شرمیدیم

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نامه ای به خانم انارکلی هنریار عضو مجلس سنای کشور ابراز همدردی کرد.
معاون رئیس جمهوری در نوشتهای که روز دوشنبه 16 حمل در فیسبوک خود منتشر کرده است، گفته است: «چند روز پیش از طریق شبکههای اجتماعی، سخنان شما در محفل اهدای جایزه ابن سینا به شما را شنیدم. اشک و صدای بغض آلودتان را دیدم. همراه با شنیدن صدای لرزان و دیدن قطرات غلطان اشک شما، من و ما، همگی اشک ریختیم و از آنچه بر شما و همگنان شما رفته بر خود لرزیدیم و شرمیدیم. روایت تلخ شما از تبعیض، روایت اکثریت مردم این سرزمین است. اشک شما اشک همه ستمدیدگان و محرومان و مغضوبان روی زمین است.»
آقای دانش در ادامه افزوده است که بدانید خداوند ما خداوند رحمت و مهر برای همه انسانها است. خداوند عدالت و برابری است؛ عدالت برای همه و برابری بین همه انسانها.
در این نامه آمده است که بدون هیچ شک و تردیدی هر کسی که اندیشه تبعیض در سر دارد، از بندگی و رحمت خداوندی به دور است.
معاون رئیس جمهور گفته است که به اندیشه بلند انسانی و احساس پاک وطندوستی این خانم همه افتخار میکند. او افزوده است که افغانستان سرزمین مشترک همه شهروندان این کشور است.
آقای دانش با ابراز امیدواری، نوشته است که برای برپایی عدالت، صلح، محو تبعیض و ستم و خشونت به مبارزه مشترک و دوامدار نیاز است.
خانم هنریار یک هفته پیش در مراسم دریافت جایزه بینالمللی صلح ابن سینا از طرف انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل، از تجربههای تبعیض آمیز و بدرفتاری شماری از هموطنان مسلمان خود با هندو باوران گفت و اشک ریخت.
این اظهارات توام با بغض و اشک خانم انارکلی هنریار که در فضای مجازی منتشر شد واکنشهای گستردهای در پی داشت. این واکنشها بیشتر همنوایی و ابراز همدردی با هندوباوران افغانستان است.