صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ میزان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: طالبان قوای سیاه تروریستی بین المللی را وارد کشور کرده است

رئیس جمهور: طالبان قوای سیاه تروریستی  بین المللی را وارد کشور کرده است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که یک سوق و ادارۀ منسجم در حمایت از طالبان توسط گروههای تروریستی بینالمللی و کشورهای حامی آنان در این کشور ایجاد شده است.
آقای غنی روز یکشنبه (۱۰ اسد) گفت: «یک سوق و ادارۀ نهایت منسجم به وجود آمده که ترکیبی از نهادهای تروریستی بینالمللی و کشورهای حامی شان است. از ۵۰ تا ۱۵۰ عملیات در روز همزمان [انجام میدهند]. در هفت سال گذشته زیادترین آن در ده ولایت بود.»
آقای غنی همچنین گفت که گروه طالبان و دیگر گروههای تروریستی «تمام قوتهای سیاه تروریستی بینالمللی» را وارد خاک این کشور کرده اند. رییس جمهور غنی افزود که طالبان در ۲۴ سال گذشته نه تنها تغییر نکردند، بلکه «فیجعتر، ظالمتر و نامسلمان‌‍‌تر» شده اند.
او تاکید کرد که طالبان به مذاکرات جدی حاضر نخواهند شد، تا زمانیکه وضعیت نظامی در میدان جنگ در افغانستان تغییر نکند.
رییس جمهور افغانستان بار دیگر تاکید کرد که با ایجاد یک پلان منظم، قرار است تا شش ماه آینده وضعیت جنگی «به صورت بنیادی» در این کشور تغییر کند و در حال حاضر زمینه تغییر مهیا شده است.
آقای غنی اضافه کرد که دولت در حال حاضر روی برنامه «بسیج ملی سراسری» در برابر جنگجویان طالبان کار میکند.
نخستین نشست «کابینه الکترونیکی»
حکومت به ادامه تلاشهایش در راستای دیجیتلسازی حکومتداری، نخستین نشست را زیر نام «کابینه الکترونیکی» برگزار کرد.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که پلانهای اقتصادی ساخته شده با شرایط کنونی سازگار نیست و تمام ادارههای دولتی را مکلف ساخت که از سیستم الکترونیک مالی استفاده کنند.
او به تمام ادارههای مستقل، وزارت خانهها و ادارههای محلی در ولایات دستور داد که تا یک ماه دیگر شمار کارمندان شان را تثبیت کنند تا معاشات آنان به گونه آنلاین پرداخت شود.
به گزارش صدای امریکا؛ رییس جمهور اضافه کرد که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت ایجاد حساب بانکی برای شهروندان را دارد و پس از این، در صورتیکه مردم در بانک مرکزی حساب بانکی ایجاد کنند، میتوانند تمام معاملات حساب بانکی شان را از طریق تلیفون انجام دهند.
بربنیاد برنامه دیجیتلسازی حکومتداری، باید میان تمام ادارههای دولتی هماهنگی ایجاد شود و پرداخت قراردادهای بزرگ نیز از همین طریق صورت گیرد.