صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار رئیسان جمهور افغانستان و ایران؛ رئیسی: ایران آماده کمک به صلح افغانستان است

دیدار رئیسان جمهور افغانستان و ایران؛ رئیسی: ایران آماده کمک به صلح افغانستان است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در تهران با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران دیدار کرده است. آقای رئیسی گفته که ایران آماده کمک به صلح افغانستان است.
ماه گذشته، یک هیأت بلندرتبه طالبان به دعوت رسمی ایران به تهران سفر کرد، و وزارت خارجه ایران میزبان نشست «بینالافغانی» با حضور نمایندگان دولت افغانستان، و هیأت سیاسی طالبان بود.
دیدار آقای غنی از تهران در حالی صورت میگیرد که طالبان بیشتر مناطق مرزی با ایران را تصرف کرده و خواهان «عادیسازی» عبور کالاها از گذرگاههای مرزی با ایران شده است.
به گزارش سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، سید ابراهیم رئیسی در این دیدار با اشرف غنی گفته که «ایران آمادگی دارد ظرفیتهای خود را در مسیر ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از خونریزی در افغانستان بکار بگیرد.»
به گزارش بیبیسی؛ وی در این نشست علاوه کرده است: «امنیت افغانستان باید توسط خود افغانها تامین شود و ایران آمادگی دارد در این زمینه، مساعدت و همکاری داشته باشد تا صلح پایدار و عادلانه برقرار شود.»
آقای رئیسی در این دیدار گفته که «با کاهش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هم، تحریکات و فتنهافکنیهای آنان به روشهای مختلف ادامه خواهد یافت.» در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای غنی نیز در این دیدار از کمک و همکاری ایران به ویژه میزبانی از مهاجرین افغان مقیم آن کشور، ابراز امتنان کرده و بر همکاریهای مشترک اقتصادی و گسترش مناسبات میان دو کشور تاکید نموده است.