صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بخش‌هایی از سرپل و تالقان به دست طالبان افتاد

بخش‌هایی از سرپل و تالقان به دست طالبان افتاد

بخشهایی از مرکز ولایت سرپل به دست گروه طالبان افتاد. اسدالله خرم و محمد رحمانی، اعضای شورای ولایتی سرپل این خبر را تایید کرده اند. بنابر این در ظرف سه روز گذشته طالبان سه مرکز ولایت را تحت کنترول خود درآورده اند.
همچنین در شهر کندز طالبان در حال پیشروی نظامی اند. در این ولایت نیز بین نیرو های دولتی و جنگجویان طالبان جنگ شدید جریان دارد. به گفته مقامات دولتی، طالبان در حال حاضر ساختمان های مهم دولتی را در شهر سرپل تحت کنترول خود درآورده اند.
گفته شده است که همه نمایندگان حکومت در حدود یک کیلومتری شهر سرپل در یک پایگاه نظامی عقب نشینی کرده اند و تحت محاصره طالبان قرار دارند. براساس گزارش ها طالبان بالای این پایگاه هاوان شلیک کرده اند. شهر سرپل ۱۸۰ هزار نفر جمعیت دارد. این ولایت که دارای ذخایر نفت است، در شرق با ولایت بلخ در شمال با ولایت جوزجان همسایه است. اعضای شورای ولایتی گفته اند که حکومت در حال حاضر تنها ولسوالی بلخ آب را تحت کنترول اش دارد.
روز جمعه طالبان مرکز ولایت نیمروز، زرنج را عملاً بدون جنگ تحت کنترول شان درآوردند. روز شنبه شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، ولایتی که عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور نفوذ دارد، به دست طالبان سقوط کرد.
از آغاز خروج نیروهای امریکایی و ناتو در اوایل ماه می، طالبان با حملات تهاجمی شان موفق به پیشروی گسترده در مناطق مختلف افغانستان گردیده اند. طالبان همچنین چندین گذرگاه مرزی را تحت کنترول خود درآورده اند.
ماموریت نظامی نیرو های امریکایی در افغانستان به تاریخ ۳۱ آگست امسال کاملا پایان میابد.