صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرانسه ۱۴۴ هزار دُز واکسین کرونا “استرازنکا” را به افغانستان کمک کرد

فرانسه ۱۴۴ هزار دُز واکسین کرونا “استرازنکا” را به افغانستان کمک کرد

یکصد و چهل و چهار هزار دُز واکسین کرونا – که از سوی فرانسه کمک شده است- دیروز درحالی به کابل رسید که تا کنون نزدیک به دو میلیون تن در افغانستان، واکسین این بیماری را دریافت نموده اند.
این ۱۴۴هزار دوز واکسین نوع استرازنکا، دیروز از سوی توماس گیرت نایب سفیر فرانسه در کابل، به وژمه سلیمی معین مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان، در میدان هوایی حامد کرزی در کابل تسلیم داده شد.
وژمه سلیمی گفت که در حال حاضر، بیماری کووید – ۱۹ در افغانستان کاهش یافته است؛ اما اگر مردم توصیه های صحی را مراعات نکنند و واکسین نگیرند، ممکن با موج چهارم این بیماری رو به رو شوند.
دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که به شمول ۱۴۴ هزار دُز واکسین یاد شده که فرانسه کمک کرده است؛ هند، چین و امریکا نیز واکسین این بیماری را با افغانستان کمک کرده اند و رقم مجموعی واکسین کمک شده، به پنج عشاریه دو میلیون دُز می رسد.
او افزود که تا کنون ۱.۸ میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا را دریافت کردهاند.