صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور آمریکا: اکنون زمان مقابله در برابر تجاوز و خشونت طالبان است

رئیس جمهور آمریکا: اکنون زمان مقابله در برابر تجاوز و خشونت طالبان است

سفارت امریکا در کابل از قول جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که اکنون زمان رهبری و اراده در برابر تجاوز و خشونت گروه طالبان فرا رسیده است.
این سفارت روز یکشنبه 17 اسد در توییتی نوشته است: جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور از لحاظ «آموزش، امکانات و شمار نیروها» امکان کامیابی دارند و اکنون «زمان رهبری و اراده برای رویارویی با تجاوز و خشونت طالبان است.»
در این توییت سفارت امریکا در کابل هشتگی «یک ملت یک افغانستان و افغانستان کشور قهرمانان» نیز منتشر شده است.
سفارت امریکا در کابل خشونتهای جاری در چندین شهر از سوی گروه طالبان را محکوم کرده است.
همزمان در اعلامیۀ که یکشنبه 17 اسد توسط سفارت امریکا منتشر شده است، آمده است که جنگجویان گروه طالبان با زور نظامی وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شدند و حملات خود بر شهرهای شبرغان و لشکرگاه را نیز ادامه داده اند.
اعلامیه میافزاید که اعمال حاکمیت گروه طالبان از طریق زور توام با تجاوز و خشونت غیر قابل قبول است و خلاف ادعای این گروه که برای یک راه حل غیر نظامی کار میکند
اعلامیه میافزاید که این اقدامهای گروه طالبان بیاحترامی بهحقوق بشری غیرنظامیان است و بحران بشری این کشور را تشدید میبخشد.
در اعلامیه از گروه طالبان خواسته شده است که به یک آتشبس پایدار و جامع توافق کنند تا از این طریق به صلحی دست یابند که به رنج مردم افغانستان پایان داده شود. و راه حلی برای یک توافق سیاسیای پیدا شود که سود آن را تمام مردم افغانستان ببرند.
در اعلامیه علاوه شده است که این تنها راهی است که تضمین میکند افغانستان بار دیگر پناه گاه امنی برای تروریستان نشود.
این سفارت در بیانیه خود «اقدامات گروه طالبان برای تحمیل حکومتداری خود» در تضاد با ادعای حمایت از توافق صلح دوحه خوانده شده است. طبق توافق دوحه نمایندگان طالبان وعده داده بودند به شهرها تعرض نکنند.
سفارت اعلامیه در حالی این اعلامیه را منشتر کرده است که در دو روز گذشته شهرهای شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال کشور و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در غرب کشور به دست جنگجویان گروه طالبان سقوط کرده است.
جنگی شدیدی در شهر قندز نیز جریان دارد و شهرهای لشکرگاه و هرات نیز دستخوش جنگهای شدید است.