صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان روزانه تا ۲۰۰میلیون افغانی عواید از گمرک‌های تصرف شده جمع‌آوری میکند

طالبان روزانه تا ۲۰۰میلیون افغانی عواید از گمرک‌های تصرف شده جمع‌آوری میکند

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان میگوید که بیش از ۶۰ درصد گمرکها کشوری زیر اداره طالبان قرار دارد و این گروه روزانه تا دوصد میلیون افغانی پول گردآوری میکند.
رییس این کمیسیون تاکید میورزد که اگر حکومت برای بازپسگیری این گمرکها بی درنگ اقدام نکند، خزانه حکومت درآمد زیادی را از دست خواهد داد.
میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان، در این باره گفت:” تقریبا ۶۵ فیصد گمرکات به دست طالبان افتاده و روزانه تا دوصد میلیون افغانی به دست می آورند مخالفین که این یک رقم درشت است و حکومت باید برای جلوگیری از این کار اقدامات عملی داشته باشد.”
هرچند نمایندهگان مجلس بارها از حکومت خواسته اند که برای پسگیری گمرکهای مهم عملیات راهاندازی کند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای بازپسگیری این گمرکها صورت نگرفته است.
عبدالستار حسینی، عضوی مجلس نمایندهگان، در این باره گفت:” در این اواخر متاسفانه بنادر ما اکثرأ پل ابریشم، شیخ ابو نصر فراهی، تورغندی و برخی بنادر در شمال به دست طالبان افتاده و قبلا دشمن از مسیر شاهراهها از این نفع میبرنند، اما متاسفانه در این اواخر عواید حکومت ازسوی طالبان جمعآوری و به پاکستان انتقال داده میشوند و ملت افغانستان متفق شود و در حمایت از نیروهای امنیتی ایستاده شود تا این وضعیت تغییر کند.”
ازسویی هم وزارت مالیه میگوید که افتادن هفت بندر به دست طالبان روی گردآوری درآمدهای حکومت تاثیرات منفی به جا گذاشته است.
محمد رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه، در این باره گفت:”با تاسف وزارت مالیه در گمرکات سرحدی اسلام قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دند پتان و شیرخان بندر فعالیت گمرکی ندارد و بیدون شک تجارت مستقیم بالای عواید گمرکی کشور تاثیر دارد و مشکلات موجود به عواید تاثیرات منفی به جا گذاشته و ما در ماه جوزا هفت عشاریه سه میلیارد افغانی عواید گرد آوری کردیم که در ماه سرطان این عواید به چهار عشاریه شش میلیارد افغانی رسیده است.”
اعضای مجلس نمایندهگان تاکید میورزند که تداوم اداره گمرکهای مهم کشور از سوی طالبان پذیرفتنی نیست و زیان بزرگی روی عواید ملی دارد و باید جلو استفاده از چشمههای عایداتی از سوی این گروه گرفته شود.