صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادعای یک عضو مجلس: زنان و دختران به عنوان برده جنسی به پاکستان برده می‌شوند

ادعای یک عضو مجلس:  زنان و دختران به عنوان برده جنسی به پاکستان برده می‌شوند

حلیمه صدف کریمی، نماینده ولایت جوزجان در مجلس نمایندگان میگوید که در مناطقی که طالبان تصرف کردهاند، زنان و دختران واکسین شده و زیر نام جنازه به منظور برده جنسی به پاکستان انتقال داده میشوند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بانو کریمی که دیروز دوشنبه (18 اسد ) یک در نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت:» چرا امروز امنیت شهروندی نداریم، چرا به صدای مردم ما کسی لبیک نمیگوید، شرم است، امروز چادری که زنان در بین طالبان پوشیدهاند باید حکومت بپوشد».
وی بیان داشت:» من صدای دردی زن و طفلی هستم که امروز تیرباران میشوند، من درد او برادری هستم که امروز فرزندان شهیدش را دفن کرده نمیتواند، من صدای او زن و دختری هستم که پاکستان واکسینه کرده زیر نام جنازه به منظور برده جنسی به پاکستان انتقال داده میشود».
بانو کریمی میگوید:» کسانی که داد از ننگ و ناموس میزنند کجا هستند؟ امروز زنان و دختران شما را  پاکستان به عنوان برده جنسی میبرند، چرا بر نمیخیزید کور و کر هستید».
این نماینده مجلس افزود:» امروز اطفال شیرخوار، زن سرباز ارتش که قهرمانانه در مقابل دشمن میجنگد، خواهرکارمند دولت تیرباران و یا به عنوان برده جنسی گرفته میشود».
وی با بیان اینکه امروز جنگ به دروازههای شهرها رسیده است گفت:» اعضای خانواده اکثریت رهبران به خارج است اما مامور که با هفت هزار معاش فرزند تربیه کرده تیرباران میشود».
وی از حکومت و رهبران سیاسی خواست که متحد شوند و منافع شخصی را کنار بگذارند. «مردم هنوز هم غیرت و همت دارند تا در کنار شما ایستاده شوند از خاک و ناموس دفاع کنند خواست مردم را با نادیده نگیرید».
وی خطاب به طالبان هم گفت:» اگر ننگ، ناموس وغیرت افغانی داری لطفآ به میز مذاکره نشسته و آتشبس اعلام کرده صلح کنید، دست باداران پاکستانی تان را رها کنید! آنها دنبال هدف خود هستند، تو را ابراز قرار داده تا ملت تان را به خاک و خون بکشاند، بس است بیشتر از این مردم را به درد آورده و آه ناله زنان و کودکان افغان را بلند نکنید».
وی افزود:» اگر افغان هستی و افغانیت داری همین زنان افغان ننگ و ناموس شما است، عملکرد امروز شما نه از نگاه شریعت، نه از لحاظ قانون و اخلاق قابل قبول ما است».
این گفتهها در حالی مطرح میشود که طالبان در سه روز اخیر شهرهای جوزجان، نیمروز، سرپل و تالقان را تصرف کرده اند.