صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره لوی سارنوالی کشور می گوید که در پیوند به ادعای آزار جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان، از 15 تن به شمول اعضای فدراسیون فوتبال، تحقیق شده است. . .

صفحه بعدی صفحه آخر