صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایالات متحدهء امریکا در نظر دارد یک ساختمان را به مصرف دهها میلیون ها دالر برای وزارت دفاع ملی افغانستان بسازد. به گزارش روزنامهء واشنگتن پست، این ساختمان پنتاگون جدید نامیده می شود. اردوی ...

شماری از ساکنان ولایت بامیان در اعتراض به انتشار آمار جمعیت این ولایت از سوی اداره مرکزی ا‌حصائیه دست به تظاهرات زده اند. اخیرا این اداره در پی بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‌شناسی ولایت ...

اداره اراضی افغانستان می گوید، بیش از چهار ملیون جریب زمین در مناطق مختلف افغانستان غصب شده است. اداره اراضی افغانستان می گوید که بخشی زیاد از زمین ها در این کشور تو سط زومندانی که از حمایت قوی ...

در روزهای اخیر، برخی از رسانه های کشور گزارش های را به نشر رساندند مبنی بر اینکه نشست سه جانبه صلح با شرکت شورای عالی صلح، حزب اسلامی و طالبان در شهر کیوتوی جاپان برگزار گردیده است. این نشست ...

در کنفرانس بین المللی یک روزه در دهلی جدید در بارهء سرمایگذاری در افغانستان حدود 500 نماینده اشتراک کرده و مقامات و تاجران افغان با همتایان هندی شان و همچنان با حدود 32 نماینده ...

هندوستان بروز پنجشنبه بیست و هشتم جون میزبان کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گزاری شخصی و تجارتی برای افغانستان بود. در این کنفرانس در مورد سرمایه گزاری در بخش معادن افغانستان بحث شد. ارزش ذخایر معدنی افغانستان ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر