صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دبیرکل ناتو گفته است که پاکستان باید بداند که ناتو بعد از خروج نیروهایش از افغانستان، خلای امنیتی در این کشور به جا نمی گذارد. صدراعظم آلمان از ادامه کمکهایش به افغانستان بعد از خروج نیروهای ...

سخنگوی وزارت دفاع ملی با آنکه سخنان کارلآیکن بیری سفیر پیشین امریکا در افغانستان مبنی بر عدم توانائی دولت در پرداخت مصارف نیروهای امنیتی را می پذیرد، اما می گوید که این مسئله مایه تشویش و نگرانی ...

بيش از ٦٠٠ عالم و ملا امام مساجد از سراسر کشور، به هدف ايفاى نقش شان در جلوگيرى ازکشت و قاچاق مواد مخدر، درکابل دورهم جمع شدند.آنها که از روز گذشته در سيمينار سه روزه شرکت نموده اند، نقش علما را در مبارزه ...

برخى خبرنگاران، تعد د وعملکرد نهاد هاى ژورناليستان را مناسب ندانسته، ميگويند که آنها به همين علت، نمى توانند مشکلات خود را به يک مرجع مطرح نمايند تا به آن رسيدگى شود.اما مسوولان اتحاديه هاى ...

وزیر زراعت و مالداری می گوید: برای جلوگیری از ادامه غصب زمین های دولتی در این کشور نیاز است تا مسوده قانون جدید اراضی هر چه زود تر تکمیل و در آیندهء نزدیک به عنوان یک قانون معتبر شناخته ...

استاد حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان افغانستان روز جمعه گذشته، در راس هئیتی متشکل از اعضای مجلس ...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر