صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در مراسم گشایش برنامۀ پرداخت معاش کارمندان دولت از طریق سیستم دیجیتال، گفت که با تطبیق این سیستم، شفافیت در پرداخت معاشات تامین و معاشات، در فرصت اندک پرداخت می شود...

شماری از خانوادههای بیجا شده از اثر ناامنی ها در ولایت نیمروز، از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و حکومت و نهادهای امداد رسان خواستار کمک اند؛ اما منابع محلی از آغاز توزیع کمک ها برای آنان خبرمی دهند...

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر