صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش دولت افغانستان در استفاده از بحران رهبری در طالبان

-

ملا محمد عمر رهبر طالبان نزديک به دو سال پيش مرده است. پس از آنکه در روزهاي گذشته خبر مرگ ملا محمد عمر در رسانه ها درز کرد و گروه طالبان نيز آن را تاييد کردند، موضوع جانشيني وي و همين گونه تبعيت طالبان از جانشين وي يکي از مهمترين مسايل در افغانستان بوده است.

 يک مسئله مهم است که طالبان به هر صورت، با حمايت خارجي و استخباراتي که دارند، توانسته اند بيش از دو سال موضوع مرگ رهبري اين گروه را پنهان نگه دارند.

اين موضوع بسيار با اهميت است، و اين نکته را مي رساند که در اين مدت حلقه اي در راس طالبان وجود داشته که اين گروه را رهبري مي کرده است.

اما حالا، مسئله جانشيني براي گروه طالبان وضعيت تازه اي پيدا کرده است.

ملا اختر محمد منصور خود را رهبر طالبان معرفي کرده و از شماري از سران طالبان بيعت گرفته است، در مقابل شماري از حلقات سياسي و نظامي در  گروه طالبان با رهبري او به مخالفت برخاسته اند، در اين مجموعه خانوداده ملا محمد عمر نيز قرار دارد.

عده اي در ميان طالبان تمايل دارند تا ملا يعقوب فرزند ملا محمد عمر را به رهبري برگزينند. منابعي در کابل گفته اند که ملا يعقوب نيز توسط افرادي کشته شده است. در اين صورت رهبري براي طالبان به يک بحران تبديل خواهد شد.

علاوه بر اين نيز، حمله بر معاون ملا اختر محمد منصور در پاکستان نيز اين واقعيت را به خوبي روشن مي سازد که بحران رهبري در طالبان وارد مرحله اي جدي شده است.

اما نقش دولت افغانستان در اين ميان چيست؟ ملا اختر محمد منصور در اولين پيام  خود گفته بود که هرگز به صلح تن در نخواهد داد. آيا دولت افغانستان برنامه اي براي استفاده از اختلافي که ميان طالبان به وجود آمده را دارد يا منتظر است تا رهبري طالبان استقرار يابد و بعد از آن دولت افغانستان با لطايف الحيل وارد گفتگو و مذاکره با طالبان با رهبري جديد شود که احتمالا در ماه هاي اول با انکار جدي طالبان مواجه خواهد شد؟

 برگزاري مراسمي در کابل به خاطر تجليل از ملا عمر نکته جدي تري را نيز برملا ساخت که دولت افغانستان دردرون خود با مشکلات جدي در مورد مبارزه با طالبان مواجه است.

عملکرد ادارات امنيتي افغانستان در اينکه نتوانسته اند، مرگ رهبر طالبان را به زودي دريابند، با انتقاداتي روبرو شده است، اما به هر صورت، گويا علاقه به پروسه صلح در دولت افغانستان باعث بي توجهي به دستاوردهاي اداره امنيت ملي افغانستان شده است.

دولت افغانستان، آن گونه که در ماه هاي گذشته از دولت هاي مختلف به خصوص از پاکستان خواسته بود تا حسن نيت شان را با فشار بر گروه طالبان براي راضي شدن به مذاکره ثابت کنند، اکنون با استفاده از اين فرصت مي تواند به خواسته هاي خود نزديک تر شود.

دولت افغانستان حوادث مختلفي را به عنوان دستاوردهاي صلح تا کنون بيان داشته است. مسافرت هاي رياست جمهوري به کشورهاي دور و نزديک و درخواست هاي جدي از سران کشورهاي مختلف براي فشار وارد کردن به طالبان، از جمله دستاوردهاي رئيس جمهوري پنداشته مي شد.

به نظر مي رسد که اقداماتي که تا کنون در رابطه با طالبان و صلح با طالبان شده است، راهي به بيراهه بوده است. دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته آدرسي از طالبان را بيابد که با آنها به گفتگو بنشيند.

 اصولا دولت چه نيازي مي بيند که با چنين گروهي به گفتگو بنشيند، در حالي که اين گروه حتا آدرس خود را به دولت افغانستان نمي دهد که دولت برآن دروازه براي صلح بايستد.

دولت افغانستان بايد از اين فرصت که به وجود آمده بيشترين استفاده را ببرد. طالبان بايد تضعيف شوند، بخش هايي که از طالبان ناراضي هستند بايد جدا شوند، بخش هايي نيز به دولت بپيوندند و در هر صورت با تضعيف اين گروه راه براي رسيدن به صلح نيز هموارتر خواهد شد و موضع دولت نيز قوي تر مي گردد.

 

دیدگاه شما