صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گسترش بي اعتمادي با ادامه فضاي متلهب کشور

-

چندين روز از آغاز مسئله تغيير مسير انتقال برق گذشته است. اين مسئله به يکي از عمده ترين موضوعات در عرصه سياست و اجتماع افغانستان تبديل شده است. در اواسط اين هفته هزاران تن در کابل در اعتراض به دولت تجمع کردند و يک هفته به دولت وقت دادند تا مصوبه کابينه در انتقال برق از سالنگ را باطل کرده و لين برق را به همان مسيري که شرکت تحقيق کننده تعيين کرده بود، ببرد. در حدود يک هفته اي که از اين قضيه مي گذرد، در چندين ولايت ديگر نيز مردم به خيابان ها آمده و تقاضاي عدالت و انکشاف متوازن از دولت داشته اند که آخرين آن در هرات صورت گرفت.
اين بحث از جدي ترين بحث ها در پارلمان کشور نيز بود. بحث هاي داغي در اين زمينه در گرفت و وکلا هر کدام دلايل خود را گفتند و حتا عده اي پا فراتر از دايره اخلاق و ادب گذاشتند و حرف هايي گفتند که نبايد مي گفتند. در عين حال رئيس اجرائيه سکوتي کاملا استراتژيک در قبال اين مسئله کرده است و براي چندين روز افغانستان را به قصد تاجيکستان ترک کرده است. رئيس جمهوري نيز از تاجيکستان به سوي لندن رفته تا درکنفرانس مبارزه با فساد در اين شهر شرکت کند. بدين ترتيب انتظار حکومت اين است که مردم و پارلمان روزهاي متوالي درگير در مسئله باشند که گرهش بايد به دست حکومت باز شود. نگهداشتن کشور در التهاب يک تصميم که مي توانست به صورت کاملا منطقي حل شود، براي حکومت چه دستاوردي مي تواند داشته باشد؟ چه کساني از اين نوع رفتار سود مي برند؟
در همين روزهاي چند که مسئله توتاپ مطرح بوده، عده اي به نحوي سعي کرده اند تا بحث ها را از مسئله توزيع عادلانه امکانات و منابع و فرصت براي همه شهروندان منحرف ساخته و اقوام و مناطق کشور را درگير در جدال با يکديگر سازند. در حالي که بحث بسياري از مردم اين نبوده و نيست. فضايي که به وجود آمده در صورت ادامه آن به هيچ صورت به نفع مردم و  حکومت افغانستان نيست. کميسيون سازي ها نيز نتيجه اي در افغانستان نداشته است. تا کنون هيچ کميته اي در گذشته براي دستاورد قابل توجهي نداشته است. کميسيون ها راه را گم کرده اند نه اينکه راه را نشان بدهند.
در التهاب نگهداشتن فضاي سياسي کشور فرصت را براي دشمنان افغانستان فراهم مي سازد تا تجديد قوا کرده و به فکر ضربه زدن به مردم و دولت افغانستان باشند. بزرگترين دغدغه مردم افغانستان که امنيت است، توسط چنين اقداماتي صدمه خواهد خورد. دولت نبايد در پشت کميسيون ها و تصميمات سهل  انگارانه پنهان شود. دولت همان گونه که مردم را به عقلانيت فرا مي خواند، بهتر است به حرف هاي عاقلانه مردم پاسخ دهد.
در چنين مواردي نظير قضيه توتاپ که مردم در مقابل دولت مي ايستند و طلب حق و عدالت مي کنند، در حقيقت يک مشق جدي و مهم دموکراسي در حال جريان است و دولت نبايد با اهمال کاري و وقت کشي به عصبانيت مردم و ادامه فضاي متشنج سياسي ادامه دهد. دولت بايد نشان دهد که نسبت به نظر و خواست مردم حساس است و در اسرع وقت پاسخ مردم را مي دهد. در چنين حالي مردم به دولت اعتماد مي کنند، تلاش مي کنند تا فاصله هاي خود را با دولت کمتر کنند، و اين بزرگترين سرمايه هر دولتي خواهد بود که مردم در کنارش باشد. اما اگر دولتمردان به بهانه اي عزم سفر مي کنند و مردم را در بلاتکليفي مي گذارند و زمينه هاي فاصله ميان مردم و حکومت بيشتر مي شود.
اين اميدواري وجود دارد که دولتمردان افغانستان بتواند با درک وضعيت جامعه افغانستان از اين مشکل به راحتي عبور کند و فاصله اش با مردم را کمتر بسازد.

دیدگاه شما