صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت و فرصت خلاء رهبری در طالبان

-

طالبان با انتخاب رهبر جديدشان به مرگ ملا اختر منصور اعتراف کرده اند. رهبران طالبان معمولا به سادگي انتخاب مي شوند ولي براي تثبيت موقعيت شان در ميان طالبان روند طولاني و گاه خونيني را طي مي کنند. طالبان در تجمعي در يکي از مناطق پاکستان به رهبري ملا هيبت الله راي داده اند و ملا يعقوب و حقاني را نيز به  عنوان معاونان او انتخاب نموده اند. طالبان در سالهاي اخير با از دست دادن رهبران شان شکست هاي نسبي خورده اند، اما آنها به راحتي با اين مسئله کنار آمده اند و توانسته اند باري ديگر صفوف خود را منسجم سازند. مرگ ملا عمر و مخفي نگه داشتن آن براي دو سال اين حدس و گمان را تقويت کرد که طالبان بيش از آنکه افغاني باشند، پروژه اي بيروني و در خدمت منافع بيرون  از کشور هستند.
اما با همه اينها اگر کشتن ملا منصور به معناي تشديد جنگ عليه طالبان باشد، بنا بر اين کار بر رهبر جديد طالبان سخت خواهد بود و او مجبور است خود را براي يک دوره سخت و سنگين آماده سازد. تغيير استراتژي امريکا در قبال طالبان اگر همراه با عمل باشد، و در عين حال موقتي و مقطعي نباشد، طالبان را در موقعيت سختي قرار خواهد داد. همين امريکا بود که باعث سقوط طالبان در افغانستان شد و القاعده را از کشور بيرون نمود. رهبران طالبان بايد در کنار جنگ به صلح با دولت افغانستان نيز بيانديشند. در صورتي که قتل ملا منصور به خاطر  تندرويهايش در مقابل پروسه صلح بوده باشد، فرد بعدي بايد به اين موضوع توجه داشته باشد که صلح براي امريکا در حال حاضر يک اولويت است و بايد بدان توجه داشته باشند.
حکومت افغانستان در قبال تحولاتي که در گروه طالبان به وجود آمده است، بيشتر به پند و نصيحت و دعوت روي آورده است. حکومت از طالبان مي خواهد که با دولت بر يک ميز مذاکره بنشينند وگرنه با سرنوشت منصور مواجه خواهند شد. اين پند و نصيحت ها زماني مي تواند که براي طالبان و حتا مردم افغانستان قابل قبول و مورد اعتنا باشد که همراه با عمل باشد. در حالي که اگر هواپيماي بدون سرنشين امريکايي به موتر ملا منصر حمله نمي کرد، بعيد به نظر مي رسد که دولت افغانستان مي توانست تهديدي جدي عليه ملامنصور باشد.
دولت افغانستان تا هنوز به معرفي مسئولان ارگان هاي نظامي و امنيتي به ولسي جرگه به منظور کسب راي اعتماد اقدام نکرده است. دولت افغانستان برنامه اي جدي براي رفع تهديد عليه ولايت هايي مانند کندز، ارزگان و بغلان ندارد. در اين ولايت ها طالبان به يک قدرت مسلط بدل شده اند. در چنين حالتي هر چند ممکن است که با مرگ ملا اختر منصور ضربه اي کاري به گروه طالبان وارد شده است ولي طالبان با انتخاب سريع رهبر جديدشان نشان دادند که طالبان به حال خود باقي هستند و مي توانند با رهبري جديد کار خود را ادامه دهند.
دعوت هاي صلح از طالبان در نبود برنامه جامع صلح و جنگ، بي برنامگي دولت براي مقابله با يک وضعيت جديد در سياست کشور را نشان مي دهد. اگر دولت نتواند از مرگ رهبر طالبان به خوبي بهره برداري کند و تنها به دعوت هاي صلح بسنده نمايد، و تکاني به خود ندهد، بي برنامگي و ضعف خود را به نمايش گذاشته است. 

دیدگاه شما