صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت همچنان یک نگرانی جدی است

-

درست چند روز پس از راي اعتماد گرفتن مسئولين دو نهاد مهم امنيتي کشور از مجلس نمايندگان، گزارش اخير سازمان ملل متحد نشان مي دهد که وضعيت امنيتي کشور بد تر شده است. سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش خود گفته است که وضعيت امنيتي افغانستان در چهار ماه نخست سال 2016 ميلادي نسبت به زمان مشابه آن در سال 2015 ميلادي، بدتر شده است. سازمان ملل در اين گزارش خود، گسترش حملات طالبان در چهار ماه نخست سال 2016 را بي سابقه خوانده است و عامل اصلي خرابي وضعيت امنيتي افغانستان، طالبان را دانسته است.
نشرگزارش تازه سازمان ملل و پيشرط هاي جديد حزب اسلامي براي پيوستن به پروسه ي صلح، ابعاد تازه ي از پيچيدگي وضعيت امنيتي کشور را نشان مي دهد. از سوي حملات انتحاري و تروريستي در روزهاي اخير و همزمان با تاييد مسئولين وزارت دفاع و رياست عمومي امنيت ملي، افزايش يافته است و از سوي ديگر اميدواري ها به پيوستن حزب اسلامي به پروسه صلح کمرنگ شده است. اين همه، نگراني هاي شهروندان کشور را درباره وضعيت امنيتي، افزايش مي دهد.
اما در چنين وضعيت دشوار و پيچيده چه بايد کرد؟ ما بعنوان شهروندان افغانستان و کساني که مجبور هستيم در همين سر زمين زندگي کنيم، براي بهبود وضعيت امنيتي کشور خود چه کاري بايد بکنيم و چه مسئوليتي داريم؟
حکومت بخاطر کسب مشروعيت از مردم، در برابر آنها مسئول است و بايد جواب پرسش هاي آنها را بدهد. مردم مي توانند با نظارت درست و دقيق اعمال حکومت از مسئولين امنيتي خواهان پاسخگويي شوند.
در کشورهاي ديگر، افکار عامه تاثير بسزاي در عملکرد حکومت ها و حتي در بقاء و زوال حکومت ها دارد، بسياري از مسئولين حکومتي وقتي در برابر افکار عامه توان پاسخگويي نداشته باشند، استعفا مي دهند و ضعف شان را مي پذيرند، اما متاسفانه مردم افغانستان هنوز نتوانسته اند جايگاه شان را بعنوان يک ناظر و صاحبان اصلي قدرت، تثبيت بکنند و اين باعث شده است که حکومت در برابر مردم، خود را پاسخگو نداند و بسياري از نگراني ها  و ديدگاه هاي مردمي را جدي نگيرد. يکي از دلايلي که جايگاه مردم هنوز در تعيين قدرت در افغانستان تثبيت نشده، دوام جنگ است. جنگ و نبود امنيت همواره تهديدي در مقابل ملت سازي بوده است و باعث شده است که قدرت مردمي شکل نگيرد و مردم وابسته به مهره هاي خاص قدرت گردند و سرنوشت سياست و حکومت در دست همان مهره باشد.
امنيت و آينده ي کشور از دغدغه هاي اصلي هر شهروند افغانستان است، مردم بايد در اين راستا بر مسئولين امنيتي و رهبران حکومت وحدت ملي فشار لازم را وارد کنند تا آنها و همکاران بين المللي شان، در تامين امنيت شهروندان کشور جدي عمل کنند و در برابر نگراني هاي مردم پاسخگو باشند و ديدگاههاي آنها را در مورد تامين امينت کشور شان و آينده، بشنوند و در برنامه هاي بگنجانند.
نقش سازنده ي مردم در تامين امنيت در طول يک و نيم دهه ي گذشته تثبيت گرديده است.
همکاري مردم با نهادهاي امنيتي مي تواند در امر تامين امنيت کشور، کمک قابل ملاحظه ي بکند و از وقوع بسياري از حملات انتحاري، انفجارها و حملات تروريستي جلوگير به عمل آيد. چنانچه بسيارها از حمله ها و پلان هاي تروريستي توسط گزارش هاي مردمي به مراکز امنيتي خنثي گرديده است.
هيچ حکومتي بدون حمايت مردمي نمي تواند تمام اهداف، برنامه ها و پاليسي هايش را موفقانه به انجام برساند، همکاري مردم باعث مي شود که روند پيشرفت همه ي امور حکومتي تسريع گردد، همچنان که مردم به عنوان يک ناظر مي توانند بر اعمال حکومت نظارت بکنند و عملکرد نادرست حکومت را نقد بکنند، همانگونه مي توانند در کنار حکومت از برنامه ها و طرح هاي سازنده و مفيدش حمايت بکنند و با همکاري خود در بهبود وضعيت سهيم شوند. امنيت نيز بدون همکاري و حمايت مردمي تامين نخواهد شد، گزارش هاي مردمي و حمايت هاي مردمي مي تواند در تامين امنيت به نيروهاي امنيتي کشور کمک بکند و کار تامين امنيت را براي آنها ساده تر بسازد.

دیدگاه شما