صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهمیت نشست وارسای برای افغانستان

-

نشست سران 28 عضو ناتو و همکارانش در وارساي، يکي از مهمترين نشست هايي است که دورنماي سياست خارجي ناتو در باره تحولات بين المللي را روشن مي سازد. افغانستان يک و نيم دهه است که در محور مذاکرات سران ناتو قرارگرفته و چگونگي روابط اين سازمان با افغانستان در چنين نشست هايي رقم مي خورد.
تا هنوز رويکرد ناتو در رابطه با افغانستان بر ادامه همکاري هاي دوامدار استوار بوده است. در سايه همين حمايت ها هم حضور نظاميان ناتو در افغانستان ادامه پيدا کرده و هم کمک هاي ناتو براي تأمين هزينه هاي نيروهاي امنيتي تأمين گرديده است. اگرچه در دوره دوم حکومت کرزي مناسبات افغانستان با ناتو با فراز و نشيب هاي همراه بود و اين فراز و فرودها به ميزان حمايت ها و کمک هاي آن سازمان به افغانستان نيز تأثير گذاشته بود، اما با آنهم ناتو افغانستان را تنها نگذاشته و بر اساس ضرورت و موافقه حکومت افغانستان از نيروهاي امنيتي کشور در بخش هاي آموزشي، تخنيکي و حتا عملياتي پشتيباني کرده است.
در دو سال گذشته رابطه افغانستان با کشورهاي عضو ناتو بهبود يافته و سطح همکاري ها ارتقاء پيدا کرده و علاقه مندي سران ناتو براي ادامه حمايت هاي نظامي و پولي جلب شده است. البته يک نکته قابل يادآوري است که کشورهاي کمک کننده همچنان خواهان عمل کردن حکومت افغانستان به تعهداتش در کنفرانس توکيو است. افغانستان در آن کنفرانس به جامعه جهاني تعهد سپرده بود که در راستاي ايجاد حکومتداري خوب و مؤثر و مبارزه با فساد و مواد مخدر تلاش کند؛ ولي تا هنوز نه تنها پيشرفتي در اين عرصه ها مشاهده نمي شود.
بدون شک در نشست وارساي نيز وقتي درباره افغانستان بحث شود، اعضاي ناتو روي عملي کردن تعهدات فوق تأکيد مي کنند و در عين حال حمايت هاي دوامدارشان را از افغانستان اعلام خواهند کرد. نشانه هاي واضحي از اين حمايت ها حتا پيش از برگزاري نشست وارسا وجود داشت.  آمريکا که قرار بود نيروي نظامي اش را در افغانستان تا 4800 نفر کاهش دهد، اکنون اين امر را به تعويق انداخته است. بنابراين نيروهاي آمريکايي در افغانستان کاهش نمي يابد. کشور آستراليا نيز اعلام کرده که 300 مليون دالر ديگر را علاوه بر کمک هاي وعده داده شده به منظور تقويت و گسترش نيروهاي امنيتي به افغانستان کمک خواهد کرد. اين رويکردها نشان مي دهد که ناتو مي خواهد افغانستان را در مبارزه با تروريزم و هراس افگني کمک نمايد، به شرطي که حکومت افغانستان عزم و اراده جدي خود را در بهبود حکومتداري، مبارزه با فساد اداري و هراس افگني به اثبات برساند.
دراين نشست ماموريت آموزش نيروهاى امنيتى و دفاعى افغانستان براي يک سال ديگر ( تا ختم سال 2017 ) تمديد مي شود و  همچنان پرداخت 15 ميليارد دالر امريکايى تا سال 2020 ميلادى به منظور تجهيز و تمويل نيروهاي امينتي افغان از سوي اعضاي ناتو تعهد مي گردد. پس اين نشست براي تقويت نيروهاي امنيتي و تجهيز و آموزش اين نيروها و نيز در تقويت جبهه مبارزه باهراس افگني اهميت فوق العاده دارد.
وقتي چنين نشست مهمي در مورد افغانستان برگزار مي شود که تصميمات آن به صورت مستقيم بر سرنوشت کشور و مردم تأثير مي گذارد، لازم است که حکومت با برنامه هاي مشخص و عيني در آن اشتراک کند. طرح، برنامه ها و پيشنهادهاي معين افغانستان در نشست وارسا بدون شک در سياست ها و رويکردهاي سازمان ناتو در قبال افغانستان تأثير مثبت خواهد داشت.
يکي از مسايلي که سبب بي ميلي کشورها براي ارايه کمک هاي بيشتر به افغانستان مي شود اين است که از اين کمک ها براي توسعه و آباداني کشور استفاده نمي شود؛ بلکه حجم بالاي آن در گرداب فساد اداري هدر رفته و افراد خاصي از آن بهره مند مي گردند. اگر حکومت ميزان کارآيي خود را در طرح پلان هاي مؤثر اقتصادي و امنيتي به اثبات برساند و از حيف و ميل کمک ها جلوگيري نمايد، مطمينا کشورهاي کمک کننده به آينده افغانستان اميدوارتر شده و همکاري هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي خود را با اين کشور استوارتر و مستحکم تر خواهند کرد.

دیدگاه شما