صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوضاع کشور را آشفته تر نسازید

-

با گذشت نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، روزنه هاي اميد هر روز بسته مي شود و زندگي مردم در وضعيت فلاکت بارتري قرار مي گيرد. دو سال قبل سران حکومت وحدت ملي از رشد و توسعه اقتصادي و از خود اتکايي اقتصادي افغانستان سخن گفتند و بهبود زندگي مردم را وعده دادند و از طرح هاي کلان اقتصادي و استخراج معادن و توسعه صنعت و زراعت نويد مي دادند؛ اما اکنون به يک بن بست آشکار مواجه شده اند. اوضاع اقتصادي از زمان روي کار آمدن حکومت وحدت ملي نه تنها بهبود نيافته است بلکه با رکود بي سابقه بعد از سال 2001 ميلادي به اين سو مواجه گشته است. ميليارد ها دالر از کشور خارج و در کشور هاي همسايه سرمايه گذاري شده است.
اوضاع امنيتي کشور اما رقت بارتر از اوضاع اقتصادي است. به طور متوسط روزانه ده سرباز کشته مي شود. بخش هاي از خاک کشور به دست گروه هاي مخالف مسلح دولت افتاده است. گروگان گيري به يک فرهنگ تبديل شده است. کشتار مردم ملکي نيز افزايش چشم گيري داشته است. راه هاي مواصلاتي ولسوالي ها به ولايت و به پايتخت ناامن است. حکومت در آغاز کار پروسه صلح را جدي گرفته بود. انتظار مي رفت که پروسه صلح منجر به آتش بس ميان حکومت و مخالفان مسلح دولت شود و ناامني از ميان برداشته شود. ولي نه تنها پروسه صلح نتيجه اي در بر نداشت، بلکه کل پروسه به بن بست مواجه شد. اکنون، حکومت نه اعتمادي روي پاکستان دارد و نه چشم اميدي به گروه طالبان و نه اراده سياسي براي مبارزه با گروه هاي دهشت افکن. با اين وضعيت انتظار نمي رود در آينده هم وضعيت خوبتر شود.
در عرصه سياست خارجي نيز اولين شکست حکومت در دوري از پاکستان و بازگشت به نقطه اول است. رييس جمهور از پنچ حلقه در سياست خارجي خود نام برده بود. حلقه اول روابط با کشور هاي همسايه بود. حلقه اول اولويت استراتژيک براي حکومت وحدت ملي داشت. حکومت در حلقه اول سياست خارجي خود با چالش روبرو گرديده است. در اين حلقه نه مشکلات تاريخي ميان افغانستان و پاکستان حل شد و نه پاکستان دست از حمايت مخالفان مسلح برداشت و علاوه بر آن روابط تجاري و اقتصادي ميان دو کشور نيز به شدت آسيب ديده است.
بيکاري و فقر در جامعه بيداد مي کند. قدرت و توان خريد شهروندان به پايين ترين حد ممکن خود رسيده است. بيکاري و فقر بدون شک، انحرافات و کجروي را در سطح جامعه افزايش داده و زمينه را براي ارتکاب جرايم اجتماعي فراهم نموده است.
وضعيت حقوق بشر آشفته و نگران کننده است. اگر از شعار بگذريم، واقعيت اين است که وضعيت حقوق بشر نسبت به سال هاي گذشته وخيم تر شده است. تجاوز در سطح جامعه افزايش يافته است. قتل و خشونت عليه زنان در پنج ماه گذشته بي سابقه گزارش شده است.
مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف تنها در حد حرف و سخن باقي مانده است. پرونده فساد کابل بانک باز شد اما نتيجه آن معلوم نشد. فساد هاي ميلياردي وزيران پيشين دست نخورده باقي مانده است. اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي با اما و اگر هاي زيادي همراه است. اصلاحات در بخش تدارکات و قراردادي هاي وزارتخانه معلوم نيست که نتيجه قابل قبول در پي داشته باشد.
اکنون اختلافات سران حکومت وحدت ملي بر سر تقسيم قدرت و تخصيص منابع بار ديگر خبر ساز شده و نگراني هاي جدي را در پي آورده است. همه مي دانند که مبناي اختلافات سران حکومت وحدت ملي منافع مردم افغانستان نيست، پس توافق شان نيز در راستاي منافع مردم نخواهد بود. با آن هم مردم مي خواهند، حد اقل در شرايطي که گروه هاي مسلح تروريستي امنيت کشور را در معرض تهديد جدي قرار داده و مشکلات اقتصادي زندگي خانواده ها را با خطر مواجه کرده است، تيم هاي شريک در قدرت از اختلافات خود بکاهند و اوضاع را بيشتر از اين آشفته نسازند.

دیدگاه شما