صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عمر دولت وحدت ملی دراز است

-

دولت وحدت ملي پس از آن به وجود آمد که انتخابات رياست جمهوري به بن بست واقعي رسيد. هيچ راهي براي گذر از آن وجود نداشت تا اينکه طرح دولت وحدت ملي ريخته شد. با تشکيل دولت وحدت ملي، مشکلات زيادي فراروي اين دولت قرار داشته، که بارها آن را به مرز سقوط نزديک کرده است، اما در عمل دولت وحدت ملي هيچ وقت به بن بست واقعي نرسيده است. هر گاهي که اختلافات و مشکلات دولت وحدت ملي بالا گرفته، راهي براي عبور از آن يافته شده و دولتمردان وحدت ملي با خيال راحت به راهي که در پيش گرفته بودند، ادامه داده اند.
چندي پيش، با سخنان گلايه آميز رياست اجرائيه و به دنبال آن پاسخ هايي از سوي رياست جمهوري، باري ديگر رهبران دولت وحدت ملي يکديگر را متهم به کم کاري، بي توجهي و زياده خواهي نمودند و سيلي از رجز خواني ها و اتهام ها را حواله يکديگر کردند. هواداران دو طرف به صف آرايي پرداخته، و با تمام توان به حمايت از مواضع خويش و حمله بر مواضع طرف ديگر همت گماشتند و حتا عده اي نيز گمان بردند که عمر دولت وحدت ملي کوتاه است و اين آخرين روزهاي عمر دولت وحدت ملي خواهد بود که در اين شکل و شمايل بر افغانستان حاکميت داشته باشد.
اما روزهاي گذشته، براي رهبران دولت وحدت ملي روزهاي مهمي بود. آنان در جلسات متعددي روبروي هم نشستند و در مورد اختلافات شان حرف زدند، و احتمالا از منافعي که در اين شکل دولت دارند و ضررهايي که در تغيير شکل اين دولت و يا نبود اين دولت به آنها خواهد رسيد، حرف زدند.
در نهايت، به نظر مي رسد که دولت وحدت ملي به توافق رسيده اند تا اين دولت به همين شکل و شمايل ادامه يابد. عوامل متعددي سبب شده تا دولت وحدت ملي به همين گونه که هست ادامه يابد.
يک؛ نشست بروکسل در چهارم و پنجم ماه اکتوبر سال روان ميلادي به هدف جلب همکاريهاي اقتصادي براي افغانستان در بلجيم برگزار ميگردد. افغانستان پس از نشست وارسا که کشورهاي جهان تعهدات قابل توجهي براي حمايت افغانستان کردند، براي بروکسل آمادگي گرفته است. افغانستان از حمايت جامعه جهاني در نشست بروکسل نيز تا حدودي مطمين شده است. البته افغانستان تمام تلاشش را براي رضايت جامعه جهاني  انجام داده است و هنوز هم در کوشش است تا بتواند با آمادگي کامل دربروکسل حاضر شود. دولت افغانستان تلاش هاي وسيعي انجام داده تا هر چه خاطر مقامات دولت هاي کمک دهنده به افغانستان را مي آزارد برطرف کند و به آنها اطمينان بدهد که افغانستان براي عمل به تعهداتش جدي است و کار مي کند. در صورتي که دولت وحدت ملي مسئله مشروعيت و ادامه حيات خود را در همين شکل نتواند حل کند، حضور در بروکسل براي آنها به هيچ صورت به نفع نخواهد بود.
دو؛ دولت وحدت ملي دشمنان زيادي دارد، از دشمناني که در دور و بر دولتمردان وحدت ملي به عنوان دوست ظاهر مي شوند گرفته، تا طالبان و گروه هاي تروريستي که کمر به بربادي اين دولت بسته اند. دولت وحدت ملي فرصت کافي ندارد تا به اختلافات پيش آمده بپردازد و در آنها بماند. دولت وحدت ملي فرصت زيادي ندارد تا نقطه اختلاف را برجسته تر نمايد. بدين جهت حفظ دولت وحدت ملي به همين منوال حد اقل اين دولت را نگه خواهد  داشت. در غير اين صورت، اگر اختلافات برجسته تر شود، گروه هايي که خود را بديل اين حکومت مي دانند و گروه هاي مخالف مسلح و غير مسلح، که در انتظار براي سقوط حکومت نشسته اند، براي براندازي حکومت فعالتر خواهند شد.

بدين ترتيب دولتمردن وحدت ملي به توافق رسيده اند تا عمر دولت وحدت ملي را درازتر کنند و با قرار گرفتن در کنار يکديگر زمينه و بهانه براي حضور رقبا را کاهش دهند.

دیدگاه شما