صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گسترش روابط تجاری و ثبات و بهبود امنیت افغانستان

-

نخستين قطار حامل کالاهاي تجارتي چين به بندر حيرتان به شمال افغانستان رسيد. چين از جمله کشورهاي است که رشد اقتصادي بالاي را در چند سال گذشته تجربه نموده است. رشد اقتصادي بالاي چين اين کشور را به دومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل نموده است. اگر چه تا کنون چين سعي نموده است تا از درگيري در مناسبات و تحولات منطقه دوري گزيند اما، در آينده چين براي حفظ و تأمين منافع خود ضرورت دارد تا نقش ارزنده در تحولات منطقه بازي نمايد. در واقع، جستجوي منافع در خارج از کشور چين را وادار مي کند تا در مناسبات منطقه خود را سهيم نمايد. از اين جهت پيش بيني مي شود که چين در آينده نسبت به امنيت منطقه حساس باشد. زيرا، بي ثباتي در منطقه تهديد جدي براي منافع چين به حساب مي آيد.
تا اين جاي کار، چين در صدد آن بوده است تا منافع اقتصادي خود را در منطقه تعريف نمايد. اين کشور تلاش نموده است تا با سرمايه گذاري در پاکستان منافع اقتصادي خود را گسترش دهد. چين تصميم دارد بيش از 40 ميليارد دالر در پاکستان سرمايه گذاري نمايد. سرمايه گذاري چين در پاکستان باعث افزايش نگراني هند شده است. زيرا، هند رقيب اقتصادي چين در منطقه به حساب مي آيد. زماني که چين تصميم به سرمايه گذاري در پاکستان گرفت هند تلاش نمود در بندر چابهار ايران سرمايه گذاري نمايد. چندي پيش، هند موفق شد توافقنامه بندر چابهار را با ايران و افغانستان امضا نمايد تا از اين طريق بتواند به بازار کشورهاي منطقه به خصوص کشورهاي آسياي ميانه دست يابد. بندر چابهار بدون شک، تآثيري روي سرمايه گذاري چين در بندر گوادر مي گذارد و اين دو کشور را وارد رقابت جدي تر مي سازد اما، افغانستان مي تواند از هر دو بندر سود ببرد. زيرا، راه اندازي هر دو بندر امکان چانه زني براي واردات و صادرات کالاي تجارتي را با دو کشور ايران و پاکستان امکان پذير مي سازد.
قبل از اين، افغانستان به لحاظ مسير هاي ترانزيتي بيشتر به پاکستان وابسته بود. پاکستان از آن به عنوان ابزار سياسي عليه افغانستان استفاده مي کرد.
ارتباط تجاري افغانستان و چين، افغانستان و هند و ايران، افغانستان با کشورهاي آسياي ميانه باعث مي شود که افغانستان کمتر به پاکستان وابسته باشد. در واقع، مسيرهاي جديد تجارتي براي افغانستان اين فرصت را به افغانستان داده است تا با پاکستان به صورت جدي وارد تعامل شود و روابط تجاري با امتياز هاي برابر را به وجود آورد.
گسترش روابط با کشورهاي منطقه به خصوص چين و هند بايد با احتياط کامل صورت گيرد. زيرا، گسترش روابط با هند باعث حساسيت پاکستان مي شود و جنگ نيابتي هند و پاکستان را در افغانستان گسترش مي بخشد. گسترش با چين ممکن است به لحاظ اقتصادي چندان حساسيت برانگيز نباشد. اما، به لحاظ سياسي و نظامي منجر به واکنش ايالات متحده آمريکا مي شود.
با وجود حساسيت ها اما تا اين جاي کار حکومت افغانستان به آن توجه ننموده است. روابط نظامي افغانستان با هند برقرار شده است. هند چند هليکوپتر را به افغانستان کمک نموده است. در آخرين مورد، گروه طالبان از هند خواسته است به حکومت افغانستان کمک نظامي ننمايد.
بنابراين، گسترش روابط تجاري با کشورهاي منطقه امري در راستاي تأمين ثبات و بهبود امنيت در منطقه است. روابط تجاري باعث شکل گيري منافع مشترک اقتصادي کشورها در افغانستان مي شود. اين مهم باعث مي شود که کشورها کمتر وارد رقابت منفي در افغانستان شود و در افغانستان ميدان جنگ خود سازد. در وضعيت که افغانستان قرار دارد بهتر است رفتار محتاطانه به نفع کشور است. هر آن چيزي که منجر به حساسيت کشورها شود امري خلاف منافع ملي افغانستان است.

دیدگاه شما