صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفته ها و نگفته ها از افغانستان در سازمان ملل

-

افغانستان، امسال با چهره جديدي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد شرکت کرده بود، سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري که از چهره هاي باسواد دولت وحدت ملي به شمار مي رود. بيانيه او به مسايل مختلف مورد توجه دولت افغانستان پرداخته بود. او تلاش کرده بود تا چهره اي منطقي، عقلاني و پرتلاش از دولت افغانستان براي جهان به نمايش بگذارد که سخت در پي راهي براي برون رفتن از وضعيت جنگي، ناامن و بي ثبات کنوني است. او از کشورهاي همسايه براي دورويي  در مبارزه با ستيزه جويان افراطي که عليه دولت افغانستان مي جنگند، شکايت کرد و خواستار توجه کشورهاي جهان براي حل معضل تروريزم شد و خواست تا تروريست ها را به خوب و بد تقسيم نکنند. او گفت که فعلا بيش از ده گروه تروريستي در افغانستان عليه ما مي جنگند که همگي براي ايجاد موانع در برابر پروسة دولت سازي و جلوگيري از استقرار صلح و ثبات، از بيرون به افغانستان فرستاده مي شوند. يکي از اهداف عمده آنان سرکوب دموکراسي و آزادي بيان و رسانه هاي آزاد در افغانستان است و به همين جهت خبرنگاران در ميدان هاي جنگ و حملات تروريستي در معرض تهديد جدي قرار دارند. دانش درخواست مشخصي از سازمان ملل متحد کرد که با تعيين يک نماينده ويژه، مصونيت خبرنگاران و رسيدگي به مشکلات آنان را مخصوصا در افغانستان مورد توجه قرار دهد. خبرنگاران و اصحاب رسانه ها در سال گذشته و روان خورشيدي سال سختي را پشت سر گذاشتند و قرباني ها و خسارات مادي زيادي را نيز متقبل شدند.
دانش گفت که به منظور شفافيت در انتخابات آينده پارلماني، رياست جمهوري و شوراهاي ولسوالي ها، روند مشوره و مطالعات تخنيکي و حقوقي در باره اصلاح نهادهاي انتخاباتي و قوانين انتخاباتي پايان يافته، قانون جديد انتخابات توشيح شده و به زودي اقدامات اوليه براي اصلاحات انتخاباتي به صورت عملي آغاز مي شود.
سخنراني نماينده افغانستان در سازمان ملل متحد، همانند سالهاي گذشته، و همانند تمام سخنراني هاي ديگر در مجامع سازمان ملل، براي دفاع از دولت و مردم افغانستان و ارايه چهره اي موجه و مورد قبول براي جهانيان تنظيم شده بود. اين سخنراني نکات جدي اي در خود داشت و اشاره هاي به پشت پرده و ريشه هاي مسايل افغانستان داشت. از کم کاري علما و مجامع مذهبي در جهان اسلام گرفته تا تصميم هاي ناهماهنگ جامعه جهاني و دورويي کشورهاي جهان در برخورد با تروريزم.
با وجود همه اينها، واقعيت هايي در کشور وجود دارد که در اين سخنراني به آن اشاره نرفته است. اولين مسئله اي که براي مردم مهم بوده امنيت است. هر چند که کشورهاي منطقه و جهان در ناامني هاي افغانستان دست دارند و سازمان ها و اشخاص و گروه هايي نمي خواهند افغانستان به دموکراسي و ثابت دست يابد، اما عوامل و زمينه هاي جدي در افغانستان وجود دارد که سبب شده تا تروريزم در اين کشور براي سالهاي سال جولان دهد و از اين سرزمين سرباز بگيرد و بلاي جان اين مردم گردد. شکل و صورت دولت وحدت ملي که سران دولت بر سر تقسيم قدرت و منابع معمولا با هم درگيرند و ماه هاي متوالي براي معرفي اعضاي کابينه اختلاف داشتند، نيز يکي از عوامل اصلي گسترش بي ثباتي و ناامني ها در کشور به شمار مي رود.
هر چند در اين سخنراني از همه کشورهاي کمک کننده و قرباني هاي آنها سپاسگذاري شده بود (که مردم افغانستان نيز سپاسگذار همه کشورها و ملت هايي که به آنها کمک کرده اند مي باشند)، اما حقيقت اين است که ناهماهنگي و اشتباهات جامعه جهاني در افغانستان يکي از عوامل گسترش ناامني ها و مصايب در کشور است. از نحوه مديريت جنگ گرفته تا برخورد با دولت افغانستان و کشورهاي همسايه، همه سبب شده اند تا امروز چنين وضعيتي را شاهد باشيم.
افغانستان به راستي، ناکامي هاي زيادي در مبارزه با فساد اداري، کشت و قاچاق مواد مخدر، افزايش روز افزون معتادان مواد مخدر، گسترش جنگ و ناامني به مناطق بيشتري از کشور، مبارزه با فقر، دفاع از حقوق بشري شهروندانش، اجراي اصلاحات واقعي در ادارات و .... دارد که چهره دولت افغانستان را در بيرون با سئوالات جدي مواجه ساخته است.

دیدگاه شما