صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو سال وحدت ملی

-

منتقدان حکومت دو سالگي را پايان توافق نامه تشکيل حکومت وحدت ملي مي دانند و مي گويند عمر حکومت وحدت ملي دو ساله بود که خلاص شد، اين گمانه زني ها درباره سرنوشت رياست اجرائيه بيشتر مطرح است. اما رهبران حکومت وحدت ملي همواره تاکيد کرده اند که توافق نامه حکومت وحدت ملي براي يک دوره قانوني پنج ساله است.
تشکيل حکومت وحدت ملي هرچند که ما را از بحران نجات داد و اکنون دو سال است که ما زير چتر وحدت ملي زندگي مي کنيم، خود باعث خلق بحران هاي بي شماري شده است. بحران هاي که باعث شده است بسياري از شهروندان کشور از حکومت وحدت ملي رضايت نداشته باشند و از رهبران حکومت به شدت انتقاد کنند.
اختلافات دروني رهبران حکومت وحدت ملي باعث شد که آنها به بسياري از وعده هاي که به مردم داده بودند عمل نتوانند و همچنان بسياري از مواد توافق نامه تشکيل حکومت وحدت ملي، عملي نگردد. امروز دقيقا حکومت وحدت ملي وارد سومين سال آغاز به کار خود شد. دو سال پيش در 27 ام ماه ميزان با تحليف رئيس جمهور و رئيس اجرائيه، حکومت وحدت ملي تشکيل شد.
سومين سال کاري حکومت وحدت ملي در حالي آغاز مي شود که وضعيت داخلي کشور، نسبت به دو سال پيش، در بخش هاي گوناگون بدتر شده است و شرايط زندگي براي مردم افغانستان سخت و دشوار گرديده است. اصلاحات نظام انتخاباتي، تامين امنيت، تغيير قانون اساسي، بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد شغل از وعده هاي اصلي رهبران حکومت وحدت ملي بود، اما نه تنها در اين زمينه ها بهبودي بوجود نيامده است، بلکه، وضعيت نسبت به سالهاي گذشته بسيار بدتر شده است.
حکومت وحدت ملي در آغازين روزهاي خود پيمان امنيتي با ايالات متحده آمريکا را به امضا رساند، کاري که آقاي کرزي انجام نداد و در مقابل آن ايستادگي کرد. با امضاي پيمان امنيتي با آمريکا، انتظار مي رفت که وضعيت امنيتي کشور بهبود قابل ملاحظه ي پيدا کند و امنيت و آرامش در کشور حاکم گردد، اما هرچه بيشتر از عمر حکومت وحدت ملي گذشت، وضعيت امنيتي کشور، بدتر شده رفت.
وضعيت اقتصادي کشور نيز بدتر شده است و سرمايه گزاري ها در بخش خصوصي کاهش قابل ملاحظه يافته است. به دليل کاهش سرمايه گزاري ها و کاهش فعاليت شرکت هاي صنعتي، بيکاري نيز افزايش يافته است و عده ي زيادي از شهروندان فاقد کار و شغل ثابت است. وضعيت کاريابي در ادارات دولتي نيز تاسفبار است، فساد مثل ساير بخش ها، در اين زمينه نيز بيداد مي کند و بدون واسطه، راه يافتن به ادارات دولتي براي هيچ يک از جوانان تحصيل کرده، ممکن نيست.
يکي از پيامدهاي نا امني ها، شرايط بد اقتصادي و بيکاري، موجي از مهاجرت شهروندان کشور به کشورهاي اروپايي بوده است. در طي دو سال عمر حکومت وحدت ملي، تعداد زيادي از شهروندان افغانستان به دليل نبود زمينه کار و افزايش تهديدهاي امنيتي، فرار را بر قرار ترجيح دادند و از مسير دريا ها و بصورت غيرقانوني خود را به کشورهاي اروپايي رساندند و عده ي زيادي از آنها هنوز در آنجا بي سرنوشت هستند. تعداد زيادي از شهروندان کشور در راه رسيدن به اروپا و فرار از جنگ و نا امني، جان شان را از دست دادند.
اصلاحات انتخاباتي، توزيع تذکره هاي الکترونيکي و مبارزه با فساد اداري از ديگر وعده هاي رهبران حکومت وحدت ملي که همواره درباره شان صحبت شده است، اما تنها قانون انتخابات اصلاح و توشيح شده است و مرکز عدلي و قضايي براي مبارزه با فساد ايجاد شده است، اما عملا هنوز هيچ پرونده ي فساد اداري بسته نشده است.
مردم افغانستان حکومت وحدت ملي را دو سال با تمام فراز و فرودهايش تجربه کردند، هرچند که سياست رهبران حکومت نتوانسته است وضعيت زندگي مردم را بهبود ببخشد، اما مردم افغانستان توانسته اند بياموزند که تنها با وحدت و هماهنگي مي توانند از بروز بحران ها جلوگيري کنند و کشور شان را از رفتن به گذشته، باز دارند.

دیدگاه شما