صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله بر مراسم عاشورا؛ دسیسه ناکام

-

روز عاشورا فرصت بي نظيري را فراهم مي آورد تا مسلمانان باردگر از آموزه هاي انساني،عرفاني، اخلاقي، سياسي و اجتماعي عاشورا بهره برده و روحيه عدالت طلبي، حق خواهي و شايسته سالاري را در خود تقويت کنند. امام حسين(ع) بخاطر دفاع از ارزشهاي اسلام راستين و مبارزه با انحراف و استبداد، عليه حکومت يزيد قيام کرد و بيرق مبارزه را در برابر ظلم، ستم و انحراف هاي عملي حکمروايان وقت برافراشت و تا آخرين قطره خون خود ايستادگي کرد. حضرت امام حسين (ع) و ياران گرامي او با شهادت شان در راه حق نه تنها براي مسلمانان بلکه براي همه آزاديخواهان درس شهامت و آزادگي دادند و پرچم مبارزه عليه ظلم و بيداد را براي هميشه برافراشته نگهداشتند.
حقيقت دين مقدس اسلام با هر نوع خشونت در تضاد است. اسلام مي خواهد از راه تبليغ، منطق، استدلال و خرد، حقانيت خود را به جهانيان به اثبات برساند و تا زماني که ديگران مسلمانان را مجبور نکرده باشند، استفاده از شمشير براي تقويت دين را مجاز نمي شمارد. جهاد آخرين انتخاب براي مسلمانان است. زماني که دروازه هاي گفتگو، استدلال و منطق به کلي بسته شده باشد.
قيام امام حسين (ع) نيز در چنين شرايطي شکل گرفت. شرايطي بحراني، اختناق، زور، تهديد و ترور. امام حسين را نيز در انتخاب يکي از دو امر مخير گذاشته بودند: پذيرفتن حکومت نامشروع و تسليم شدن در برابر ظلم و بي پروايي هاي حاکمان اسلامي و تن دادن به شهادت.  اما مقام و موقعيت ديني و اجتماعي امام حسين و نسبت نزديک آن حضرت به رسول خدا و مهمتر از آن تکليف شرعي او اجازه نمي داد تا با تسليم شدن و بيعت کردن، به رفتارها و سياست هاي ضد ديني حکومت مشروعيت بخشد. امام حسين با خونش حقيقت دين اسلام را احيا کرد و باخونش توطيه ها و دسيسه هاي شيطاني عمال حکومت نامشروع و ميراثي يزيد را برملا کرد.
امروز نيز دشمنان اسلام با تهديد، ارعاب و کشتار افراد ملکي و بي گناه سعي مي کنند، بذر نفاق و دشمني را در ميان مسلمانان بپاشند و فضاي همدلي و اخوت و برادري ميان مسلمان افغانستان را مخدوش سازند. اين اعمال آنها در راستاي تحقق اهداف دشمنان مردم افغانستان، ضديت با آموزه هاي دين و در مخالفت با منافع علياي مردم افغانستان قرار دارد. حملات تروريستي که به انگيزه هاي مذهبي صورت مي گيرد، هم با احکام اسلام ناسازگاري دارد و هم با منافع مردم در تضاد و ناهمخواني قرار دارد. به اين خاطر مردم افغانستان با وحدت و يکپارچگي کامل در برابر اين توطيه ها ايستادگي کرده اند و شيعه و سني ضمن محکوم کردن اين جنايات ضد بشري، بيش از پيش احساس همدردي و روحيه همپذيري و وحدت طلبي خود را تقويت کردند و دسيسه دشمنان اسلام و مردم افغانستان را خنثا ساختند.
گروه هاي هراس افگن همانطوري که با اشاره استخبارات بيگانه، اختلافات قومي را در افغانستان دامن زدند، اين بار کوشيدند تا با حملات انتحاري و کشتار عزاداران امام حسين، ميان مذاهب اسلامي در اين کشور فاصله ايجاد کنند.
در حالي که پيروان هردو مذهب شيعه و سني در طول تاريخ روابط بسيار نيکي باهم داشته اند و تعامل مثبت مذهبي در ميان پيروان مذاهب اسلامي در افغانستان در سطح منطقه بي نظير بوده است. در سالهاي جنگ هاي داخلي در کشور، دشمنان تمام تلاش خود را براي تشديد تضادهاي قومي، زباني و مذهبي و سمتي در کشور به راه انداختند؛ اما در عرصه اختلافات مذهبي دشمنان ناکام ماندند و به اهداف خود نرسيدند. 
عاشورا و امام حسين تنها مربوط شيعيان نيست، بلکه مربوط همه مسلمانان و فراتر از آن مربوط همه آزادگان و آزاديخواهان مي باشد. حمله بر مراسم عاشوراي حسيني در واقع حمله بر مقدسات، باورها و ارزش هاي تمام مسلمانان و بخصوص مردم مسلمان افغانستان است. اين حملات وحدت و همدردي بيشتر مردم افغانستان را به دنبال دارد و سبب هوشياري و بيداري بيشتر مردم از توطيه ها و دسيسه هاي عميق و دوامدار دشمن مي گردد.

 

دیدگاه شما