صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عکس العمل ها در مقابل هشدارها چیست؟

-

مردم افغانستان به خوبي به ياد دارند که پيش از آنکه داعش در افغانستان عملا حضورش را اعلام و ثابت کند، هشدارهايي جدي از سوي نهادهاي مختلف به نيروهاي امنيتي داده شده بود که اين گروه در بخش هايي از کشور حضور يافته و تهديدي جدي براي افغانستان به شمار مي رود. عکس العمل دولت و نهادهاي امنيتي همانند هميشه بود. مثل هميشه ابتدا منکر حضور اين گروه در افغانستان شدند، مدتي بعد که شواهد غير قابل انکاري دال بر حضور گروه داعش در افغانستان به مشاهد رسيد، ادعا کردند که دولت به زودي اين گروه را ريشه کن خواهد ساخت و شهروندان به هيچ صورت نگران نباشند، و در نهايت زماني که اين گروه دست به قتل و کشتار مردم افغانستان زد و فجايع زيادي را بر مردم و کشور تحميل کرد، از اقداماتي براي سرکوبي گروه داعش خبر دادند.
در ماه هاي گذشته عمليات هاي وسيعي و جدي اي عليه گروه داعش به راه افتاد و اين گروه ديگر توان داشتن جبهه مشخص عليه دولت را ندارد، اما از آغاز سال روان خورشيدي تا هنوز گروه داعش دست به جنايت هاي فجيعي عليه شهروندان کشور زده است. گروه داعش در حمله عليه تظاهرات کنندگان در ميدان دهمزنگ صدها تن را کشته و زخمي کرد، همين گروه در حمله بر زايران زيارتگاه سخي در کابل ده ها تن ديگر را زخمي ساخت و به شهادت رسانيد. تبعات اين حملات براي افغانستان کاملا سنگين و غير قابل هضم است. به خوبي واضح است که حملات داعش در کابل، فقط به منظور ايجاد تنش و اختلافات مذهبي و قومي ميان مردم افغانستان طراحي و اجرا شده است. اين حملات در نوع خود بي رحمانه ترين حملات عليه مردم افغانستان بوده است. حملات از نگاه زمان و مکان نيز قابل تامل است. هر دو حمله در زماني اجرا شده اند که احتمال شعله ور شدن اختلافات مذهبي و قومي در حد بالاي خود بوده است. تنها چيزي که باعث شده تا داعش به اهداف خود نرسد، ميزان بالاي آگاهي مردم و علم آنها به نيات شوم طراحان چنين حملات بوده است.
گزارش هاي متعدد از منابع گوناگون سياسي و امنيتي در سطوح مختلف دولت حاکي است که داعش و طالبان برنامه هايي جدي براي حضور در ولايات مختلف کشور از جمله ولايات شمالي و مرکزي دارد. طالبان تا کنون توانسته اند جغرافياي جنگ را به مناطق جديدي از کشور بکشانند و تهديدهاي جديدي را براي دولت افغانستان تعريف کنند. علاوه بر اينکه جنگ به شمال کشيده شده است و اکنون طالبان تهديد عملي و فعال در کشور هستند، حتا ولاياتي مانند هرات نيز در تهديد طالبان قرار گرفته است که امنيت آن براي دولت افغانستان کاملا محرز است.
سياست منفعلانه و ناکارآمد دولت افغانستان در مقابله با تهديدهاي امنيتي براي کشور فاجعه بار بوده است. در وضعيت فعلي که هر روز فاجعه اي از سوي طالبان، داعش، شبکه حقاني و ديگر گروه هاي تروريستي بر مردم افغانستان تحميل مي شود، بهتر است دولت افغانستان به هشدارهايي توجه کند که از سوي منابع مختلف به خصوص دولتمردان داده مي شود، کساني که در راس امور اين دولت قرار دارند.
گرچه دولتمردان و سياستمداراني که هشدار مي دهند، از سويي، خود مي بايست دست به کار شوند و اين هشدارها به خود آنان نيز است. مخاطب هشدارها در حقيقت خود آنها هستند، که بايد هشدارها را جدي بگيرند و اقدامات عملي را روي دست بگيرند، ديگر دولتمردان را آگاه سازند و عملا به طرح و اجراي اقداماتي مبادرت ورزند که جلو فعاليت هاي تروريستي و ضد مردمي گروه هاي تروريستي گرفته شود. اين هشدارها در حقيقت به نوعي گفتگو با خود نيز به حساب مي آيد، که امر پسنديده اي است.

دیدگاه شما