صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نفوذی ها خطرناک ترند

-

در روزهاي گذشته، علاوه بر حملات منظم طالبان بر مناطقي از کشور که در برخي موارد به سقوط شماري از اين مناطق منجر شد، حملات تروريستي و طرح هاي ترور شخصيت هاي سياسي،  نيز به اجرا در آمد. حملات سنگين و منظم بر شهرها و ولسوالي ها و ولايات کشور معمولا از سوي طالبان طراحي و اجرا مي شوند. طالبان در بسياري از ولايات سنگرهاي دايمي در مقابل نيروهاي دولتي دارند و با انواع تجهيزات و سلاح هاي مختلف در مقابل دولت مي جنگند.  جنگ ها در هلمند، کندز، فراه، بغلان و ... همه از سوي طالبان راه اندازي و پيش برده مي شود. اما حملات تروريستي عليه مردم و شخصيت هاي سياسي در اين اواخر به گروه هاي تروريستي جديدي مانند داعش نسبت داده شده است. اين حملات در نوع خود کاملا بي رحمانه و با هدف تخريب و از بين بردن وحدت ملي و به منظور برهم زدن وضعيت امنيتي و سياسي موجود صورت گرفته است.
در همه اين موارد چند موضوع قابل توجه و تامل است:
اول: اين حملات بدون وجود نفوذي هاي طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي در داخل دولت و خصوصا نيروهاي امنيتي کشور قابليت اجرا ندارند. طرح کمين بر کاروان افراد معاون اول رياست جمهوري به وضوح نشان مي دهد که اين حمله بر اساس کار و اطلاعات نفوذي هاي طالبان در سطوح مختلف نيروهاي امنيتي طراحي و اجرا شده است. طرح ترور معاون اول رياست جمهوري، در واقع زنگ خطري است براي دولتمردان افغانستان که بايد در مورد احتمال نفوذ دشمن در صفوف نيروهاي امنتيي کشور با جديت برخورد کنند. سقوط کندز، حمله بر عزاداران در کارته سخي و... همه بيانگر اين مدعا است.
دوم: معاون اول رياست جمهوري تعهد کرده، با کساني که در جنگ با طالبان در ولسوالي غورماچ غفلت کرده اند، برخورد جدي کرده و آنان را به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي مي کند. پيش از اين نهاد رياست جمهوري نيز متعهد شده بود، با کساني که در سقوط کندز مقصر بوده و يا نقش داشته اند به صورت جدي برخورد مي کند. چنين تعهدها و تهديدها در جاهاي ديگري مثل هلمند نيز از سوي مقامات دولتي صورت گرفته است. پيش از اين نيز، بارها از سوي شخصيت هاي سياسي و اجتماعي موضوع وجود کساني در سطوح مختلف دولت و حتا وجود کساني در شهر کابل که براي طالبان کار مي کنند، خبر داده شده بود. آنان تهديد کرده بودند که اين افراد را معرفي و افشا خواهند کرد. البته تا کنون چنين اقدامي صورت نگرفته است و هيچگاه ليستي نيز افشا نشده است.
سوم: معاون رياست جمهوري از خطر گسترش نفوذ داعش در شمال کشور هشدار داده است. گسترش حضور و نفوذ داعش در شمال کشور بدون وجود نفوذي هاي و کساني که در سطوح مختلف دولت و نهادهاي امنيتي، به نحوي زمينه اين حضور و نفوذ را فراهم کنند، ممکن نيست.
سئوال مهم و اساسي اين است که اين افراد و نفوذي ها، چه کساني هستند؟ چگونه توانسته اند در سطوح مختلف دولتي وارد شوند؟ و چگونه توانسته اند در طول سالها بمانند، کار کنند؟ اين افراد مطمينا چنان قدرت و نفوذي دارند که عالي ترين مقامات دولتي مجبورند آنان را تهديد کنند و هشدار دهند. تهديد و هشدار بدان معنا است که نمي توانند به صورت مستقيم و بدون تعلل وارد عمل شده و آنان را دستگير نموده و با جزاي اعمالشان برسانند. همچنان، اين افراد داراي شبکه وسيعي هستند که قادر هستند زمينه حملات و حتا سقوط شهرها و ولايات به دست دشمن را دارند.
عملکرد دولت در مواجهه با اين افراد و عمل ساختن هشدارها مبني بر کشانيدن اين افراد به پاي ميز محاکمه و عدالت، نشان خواهد داد که دولت تا چه اندازه در شناسايي دشمنان داخلي و افراد و شبکه هايي که از داخل عليه نظام سياسي و مردم مي جنگند، موفق است.
در نهايت بايد گفت؛ تا زماني که دولت و دولتمردان هشدارهاي خود را در اين زمينه عملي نکرده اند، بخش مهمي از جنگ پايان نيافته مانده و دشمنان داخلي به دنبال تحقق هدف خود که سقوط دولت است، خواهند بود.

دیدگاه شما