صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته است؟

-

دفتر بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان (سيگار) گزارش داده که شمار کشته شدگان نيروهاي مسلح افغانستان در سال جاري به 5523 نفر رسيده است.
بر اساس اين گزارش آمار کشته شدگان نيروهاي امنيتي در ده ماه نخست امسال در مقايسه با کل کشته شدگان سال 2015 بيانگر آن است که اين نيروها در اين مدت 9 درصد بيشتر کشته دادهاند.
افزايش تلفات نيروهاي نظامي در کشور به دو عامل عمده بستگي دارد: يکي تشديد و گستردگي جنگ ها و ديگري ضعف در رهبري و مديريت جنگ.
در اواخر زمستان سال گذشته مذاکرات صلح چهارجانبه به اشتراک نمايندگان آمريکا، چين، افغانستان و پاکستان به بن رسيد و گروه طالبان طرح گفتگو و مذاکره را رد کرد و بر تشديد جنگ و رويکرد نظامي پاي فشرد. با آمدن فصل بهارگروه طالبان عمليات عمري را در سراسر کشور راه اندازي کرد و طي هفت ماه گذشته حملات گسترده اي را بر مراکز ولسوالي ها و ولايت ها انجام داده است.
طالبان توانست مرکز ولايت کندز را ولو به طور مؤقت به تصرف خود در بياورد و مراکز ولايات فراه، هلمند و ارزگان را در معرض تهديد جدي قرار دهد. حملات قوي و همزمان اين گروه در چند جبهه نشان داد که اين گروه امسال با تاکتيک ها و آمادگي هاي بيشتري وارد کار و زار جنگ در افغانستان شده بود.
بدون شک جنگ هاي پياپي، شديد و گسترده که در بسياري موارد به نبرد تن به تن و خانه به خانه مي انجاميد، تلفات بيشتري را نسبت به جنگ هاي ديگر به دنبال دارد. با اين حساب افزايش تلفات نيروهاي امنيتي امر معمول و قابل پيش بيني به نظر مي رسد. ولي اين در صورتي است که ما هردو طرف جنگ را از لحاظ تسليحات و امکانات نظامي و لوجيستکي يکسان فرض کنيم؛ درحالي که واقعيت اين طور نيست. نيروهاي امنيتي مجهز با تانک و نفربرهاي زرهي مي باشند، از پشتيباني هوايي برخوردارند و اسلحه و تجهيزات مدرن تري در اختيار دارند. علاوه بر اين ها نيروهاي امنيتي کمتر حالت تعرضي داشته اند؛ پس بايد تلفات کمتري مي داشتند. شايد عوامل متعددي در افزايش تلفات نيروهاي امنيتي دخيل باشد؛ اما ضعف رهبري، نابساماني هاي داخلي و نبود هماهنگي ميان نيروها عامل عمده تلفات نيروهاي امنيتي به شمار مي رود.
يک هفته پيش فرمانده کل نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانستان نيز هشدار داده بود که « ناکامي و ضعف» در رهبري اصلي نيروهاي مسلح افغانستان به افزايش تلفات اين نيروها کمک کرده است.
ضعف در رهبري نيروهاي مسلح يکي از مشکلاتي است که بارها از سوي کارشناسان و رسانه هاي افغانستان برجسته شده است. دليل اين ناکامي و ضعف به دو عامل بر مي گردد؛ يکي دو سره بودن حکومت که اولا  دوتيم شريک در قدرت برسر تقسيم نهادهاي امنيتي باهم درگيري داشتند؛ ثانيا بر سر تعيين افراد براي مديريت اين نهادها به توافق نمي رسيدند. از همين رو تعيين وزرا و روساي نهادهاي امنيتي به يک بحران سياسي تبديل شده بود.
فشارها، اعتراض ها و تنگناها بالاخره رييس جمهور و رييس اجراييه را مجبور ساخت که روي تعيين افراد در رأس نهادهاي امنيتي به توافق برسند. در اين توافق مسأله لياقت، شايستگي و تعهد افراد در نظر گرفته نشد. بلکه مهم اين بود که فرد معرفي شده از يک جانب کسي نباشد که موازنه قدرت را به نفع آن طرف تغيير دهد. پس لزوما بايستي افرادي تعيين مي شدند که تهديد بالقوه براي هر دو طرف به حساب نمي آمدند.
مسأله ديگر سياست هاي پيچيده و مرموز پشت پرده است که ممکن است در انتخاب افراد مشخص در سمت هاي مهم امنيتي نقش ايفا کرده باشد. به هر حال جان نيروهاي امنيتي براي حکومت، نظام و مردم افغانستان بسيار مهم است. هرگونه غفلت، سهل انگاري و منفعت طلبي که به کشته شدن بي مورد نيروهاي امنيتي منجر شود، خيانت به وطن و به مردم افغانستان محسوب مي شود.

دیدگاه شما