صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و حکومت جدید امریکا

-

دونالد ترامپ، نامزد جمهوري خواهان در ايالات متحده امريکا، در مقابل هيلاري کلينتون به پيروزي رسيد و بدين ترتيب به عنوان چهل و پنجمين رئيس جمهوري امريکا برگزيده شده و وارد کاخ سفيد خواهد شد. پيروزي ترامپ علي رغم تمامي پيش بيني هاي بنگاه هاي نظر سنجي بود. پيروزي ترامپ چنان که بازارهاي اقتصادي و بورس را آشفته کرد، در بازار سياست نظر غير مترقبه و غير قابل پيش بيني بود، تا اندازه اي که حتا خود او با طرح مسئله تقلب احتمالي در نتيجه انتخابات، اين پيش بيني که او بازنده انتخابات است را تقويت کرد.
به هر صورت، دولتمردان و مردم افغانستان از جمه کشورهايي بودند که با حساسيت ويژه اي، انتخابات امريکا را دنبال کردند. يکي از نگراني ها و نکات جالب کمپاين انتخابات رياست جمهوري امريکا، فراموش شدن موضوع جنگ افغانستان در مناظره ها و برنامه اي انتخاباتي هر دو رقيب انتخاباتي امريکا بود. نگراني از اين که افغانستان ديگر براي سياستمداران و مردم افغانستان جذابيت گذشته را ندارد، براي افغانها ناخوشايند است. ولي مسئله افغانستان، در عمل به يکي از اولويت ها و چالش هاي حکومت ترامپ مبدل خواهد شد. او به عنوان يکي از اولويت هاي مبارزه با تروريزم و افراط گرايي و به عنوان يکي از بزرگترين جنگ هايي که امريکا در آن شرکت داشته، بايد با مسئله افغانستان برخورد کند و در نهايت بتواند بحران افغانستان را حل کند.
جالب اين است که جنگ افغانستان ميراثي است که دموکراتها از جمهوري خواهان دريافت کرده بودند و با پيروزي ترامپ دوباره اين ميراث را به خود آنها بر مي گردانند. جنگ افغانستان از طولاني ترين جنگ هايي است که امريکا در آن نقش داشته است. سه گانه هاي سوريه، عراق  و افغانستان، در حقيقت محور مبارزه با تروريزم بين المللي توسط امريکا و جامعه جهاني را تشکيل مي دهد. دموکرات ها به رهبري اوباما نتوانستند، جنگ افغانستان و عراق را با پايان برسانند، بلکه جنگ سوريه نيز بدان اضافه شد. با ورود داعش به افغانستان، حالا، عراق، سوريه و افغانستان توسط اين گروه نيز به همديگر وصل شده و روند مبارزه با تروريزم به ناچار در اين کشورها با هم تلاقي مي کند.
افغانستان به عنوان کشوري که در خط مقدم مبارزه با تروريزم قرار گرفته و قرباني مي دهد، ممکن است بتواند حمايت و کمک کشورهاي گوناگون از جمله امريکا را با خود داشته باشد. اما به عنوان يک کشور که داراي حکومت، اقتصاد، سياست و دولت مستقل است، و بايد به شرايط خود در اوضاع جديد جهاني بيانديشد. افغانستان بايد آمادگي تغييرات در تصميم هاي مربوط به افغانستان و يا ميزان کمک ها به کشور را داشته باشد. هر نوع تغييري در وضعيت افغانستان تاثيرات زيادي برجاي خواهد گذاشت. جنگ بخشي از وضعيت افغانستان است که کمک هاي جهاني را با خود آورده است، اما قرار نيست اين جنگ براي هميشه ادامه داشته باشد.
جنگ افغانستان در زمان حکومت جمهوري خواهان در امريکا شروع شد. شعارهايي که در آن زمان داده مي شد، هيچ کدام تحقق نيافتند و امروزه بيشتر در همان جايگاهي قرار داريم که قرار داشتيم. نه کشت و قاچاق مواد مخدر کم شده و نه امنيت تامين شده است و نه زيربناهاي افغانستان ساخته شده اند. آنچه را که شاهديم، در مقابل پول هاي کمک شده چيزي نيست، علاوه بر اينکه اين دستاوردها بسيار زياد شکننده هستند. مي توان به ساخت سرک  ها و شاهراه ها اشاره کرد که در يکي-دو سال اخير به طور تاسف آوري توسط طالبان تخريب مي شود.
البته سياست افغانستان در منطقه به خصوص همسايگان افغانستان، تاثير مستقيمي در وضعيت افغانستان خواهد داشت. سياست امريکا در قبال کشورهايي چون پاکستان، ايران، چين، روسيه و عربستان بر تحولات، حوادث و اوضاع افغانستان مستقيما اثرگذار است، همچنان که سياست امريکا در برخورد با سازمان هاي تندرو و تروريستي مثل القاعده و داعش نيز اوضاع افغانستان را متاثر خواهد کرد.

 

دیدگاه شما