صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح های بلند مدت امنیتی نیازی برای ثبات و امنیت پایدار

-

رد و بدل شدن ولسوالي ها ميان طالبان و دولت افغانستان در سال روان خورشيدي، به يک امر معمول بدل شده است. چندين ولسوالي از اختيار دولت خارج شده و به تصرف طالبان در آمده و برعکس نيز شماري از ولسوالي ها و مناطق از تصرف طالبان در آمده و تحت تسلط دولت قرار گرفته است. بر اساس برخي گزارش ها و ادعاهاي طالبان، ده ها ولسوالي در تصرف و يا نفوذ جدي طالبان قرار دارد. در روزهاي گذشته، هلمند باري ديگر مورد هجوم طالبان قرار گرفته است. گفته مي شود جنگ سختي ميان نيروهاي دولتي و طالبان در گرفته و طالبان قصد دارند تا مرکز هلمند را به تصرف خود در آورند. خبرهاي هشدار دهنده اي نيز از ديگر ولايات به گوش مي رسد.
از سوي ديگر مقامات از تلاش هاي حکومت براي ساختن طرح هاي امنيتي بلند مدت خبر داده اند. حقيقت اين است که نهادهاي امنيتي در وضعيت نامناسبي قرار دارند. جنگي نابرابر ميان نيروهاي دولت و گروهاي دشمن افغانستان جريان دارد. در يک طرف اين جنگ نيروهاي دولت افغانستان قرار دارد و در طرف ديگر ده ها گروه تروريستي که از پشتيباني دولت ها و نهادهاي استخباراتي منطقه و جهان برخوردار هستند. اين گروه ها بيشتر به خاطر اهداف و منافع ديگران مي جنگند. بار سنگين جنگي که هيچ قانون و محدوديتي براي آن وجود ندارد و دشمن از هر حربه اي براي تضعيف دولت و مردم افغانستان استفاده مي کند، بر دوش نهادهاي امنيتي سنگيني مي کند. اما با وجود همه اينها، نهادهاي امنيتي افغانستان نيز از مشکلات جدي برخودار هستند. نيروهاي پوليس و اردوي ملي افغانستان مورد بازبيني قرار گرفته و تغييرات اساسي در اين دو نهاد به وجود آمده است، اما امنيت ملي افغانستان کمتر مورد ريفورم و اصلاح قرار گرفته است. نبود ظرفيت هاي کافي در نهادهاي امنيتي افغانستان هنوز هم يک مشکل کاملا جدي به حساب مي آيد. برنامه هاي ريفورم و اصلاح نهادهاي امنيتي بايد بر اساس نيازهاي روز افغانستان بايد طرح و اجرا شود.
طراحان و برنامه ريزان امنيت در افغانستان قبل از هر چيزي به وضعيت و واقعيت هاي افغانستان، منطقه و جهان آگاه باشند تا بتوانند جايگاه افغانستان را در منطقه و جهان دريابند و براي امنيت افغانستان برنامه بريزند. بازي هاي جهاني و منطقه اي ميان قدرت ها براي برنامه ريزان امنيتي افغانستان بايد روشن باشد و همچنين تعهد و التزام به منافع و مصالح کشور است که مي تواند سبب شود برنامه ريزان امنيت کشور بتوانند برنامه هاي کارآمد براي امنيت افغانستان بسازند.
سقوط و دست به دست شدن ولسوالي ها ميان دولت و طالبان و همين گونه افزايش تهديدها بر شمار زيادي از ولايات کشور مطمينا ارتباط جدي با نبود استراتيژي بلند مدت و کارآمد امنيتي ارتباط وسيع دارد. بيشترين بخش بودجه دولت افغانستان به بخش هاي دفاعي و امنيتي اختصاص يافته است. اما دستاورد افغانستان در اين بخش چندان قابل قبول و توجيه پذير نيست. افغانستان بعد از طالبان سير صعودي و رو به افزايش ناامني را تجربه کرده است. جنگ از کوه ها و غارها به روستاها و ولسوالي ها کشيده شده و در نهايت به سقوط بعضي از ولايات کشيده است. در اين جنگ دولت حالت دفاعي به خود گرفته و سعي مي کند حملات طالبان را دفاع کند که اين وضعيت خسارات مادي و انساني زيادي براي دولت به بار آورده است.
دولت افغانستان بايد استراتيژي و راهکارهاي رسيدن به امنيت پايدار و ثبات دايمي را جستجو نمايد. طرح هاي بلند مدت امنيتي مي توانند ضمانتي براي ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور باشند. اين طرح ها بايد در اولين قدم به تهديدهاي فعلي و کنوني کشور توجه داشته و خطر سقوط ولسوالي ها و مناطق کشور را برطرف کند.

دیدگاه شما