صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل افزایش ناامنی چیست؟

-

تازه ترين گزارش سيگار نشان مي دهد که وضعيت امنيتي افغانستان در سال 2016 نسبت به سال قبل آن بدتر شده است و تلفات نيروهاي امنيتي کشور نيز افزايش يافته است. در اين گزارش همچنان گفته شده است که در سال 2016 ميلادي حکومت افغانستان بر 233 ولسوالي کنترول داشته است و طالبان و مخالفان دولت بر 41 ولسوالي و در 133 ولسوالي ديگر جنگ جريان داشته است.

افزايش ناامني و جنگ در کشور، همواره براي شهروندان نگران کننده بوده است. مردم بارها از حکومت وحدت ملي خواسته است که براي بهبود وضعيت امنيتي کشور تلاش جدي نمايد، اما متاسفانه حکومت وحدت ملي در سال 2016 نتوانست وضعيت امنيتي کشور را بهبود ببخشد و گروه هاي هراس افگن در اين سال حملات خونباري را در شهرهاي مختلف کشور به راه انداختند و از مردم افغانستان قرباني گرفتند.

مقامات حکومت وحدت ملي بارها تاکيد کرده اند که امنيت اولويت اول آنها است و تلاش مي کنند که وضعيت امنيتي کشور را بهتر سازند، اما هم گزارش هاي رسمي و هم واقعيت هاي عيني نشان مي دهد که وضعيت امنيتي کشور بهبود نيافته است ومقامات حکومت در عمل نتوانسته اند امنيت کشور را بهتر سازند.
اکنون سئوال اينجاست که چرا وضعيت امنيتي کشور بهبود نمي يابد؟ چه عواملي باعث مي شود که هر روز وضعيت امنيتي بدتر شود؟ چرا تلفات نيروهاي امنيتي کشور نسبت به سالهاي قبل رو به افزايش است؟

به نظر مي رسد حکومت وحدت ملي در امر تامين امنيت نيز همانند ساير بخش ها، از عدم انسجام و هماهنگي رنج مي برد. در سال 2016 اختلافات و تنش هاي سياسي جدي بين رئيس جمهور و رئيس اجرائيه بوجود آمد و اين تنش ها بر بسياري از برنامه هاي حکومت و وضعيت عمومي کشور سايه افگند. غير واقع بينانه خواهد بود اگر بگوييم اين تنش ها بر وضعيت امنيتي کشور تاثير نداشته است. بدون ترديد يکي از عوامل افزايش نا امني در سال 2016 را مي توان تنش هاي سياسي درون حکومتي دانست.

بهبود امنيت کشور نياز به انسجام و هماهنگي و وحدت نظر در درون حکومت راجع به مسايل امنيتي دارد. زماني که تفاوت ديدگاه ها در رابطه به مسايل امنيتي کشور وجود داشته باشد، فرمان واحد براي اجرايي شدن در صفوف نيروهاي امنيتي وجود نخواهد داشت و آنها دچار سردرگمي خواهند شد. چنانچه بارها نيروهاي امنيتي کشور از اين امر شکايت کرده اند و گفته اند که دستورهاي لازم را به موقع آن دريافت نمي کنند و اين کار بر عملکرد آنها در جبهه جنگ تاثير مي گذارد.

از سوي ديگر، ضعف مديريتي نهادهاي امنيتي و فساد در اين ادارات را مي توان از ديگر عوامل افزايش ناامني در سال 2016 دانست. ضعف مديريتي نهادهاي امنيتي در مبارزه با هراس افگني و کشف و جلوگيري از حملات انتحاري، بارها با انتقاد مجلس نمايندگان همراه شده است و مسئولين نهادهاي امنيتي براي پاسخ دهي به مجلس فرا خوانده شده است. جنرال نيکلسون فرمانده کل نيروهاي آمريکايي و ناتو نيز گفته بود ضعف رهبري باعث شده است که تلفات نيروهاي امنيتي افغانستان افزايش يابد. اما رهبران حکومت وحدت ملي توجه جدي به اين امر نکرده است و تلاش نکرده اند که ضعف رهبري در نهادهاي امنيتي را برطرف  سازند.

رهبران حکومت وحدت ملي اگر مي خواهند که در جنگ با شورشيان و گروه هاي تروريستي پيروز شوند، بايد انسجام و هماهنگي را در درون حکومت بوجود بياورند و تلاش ورزند که نسبت به مسايل امنيتي ديدگاه واحد بوجود بيايد. آنها بايد اختلافات سال قبل را در سال 2017 تکرار نکنند و براي جبران ناکامي هاي گذشته، برنامه هاي جدي تر روي دست گيرند.

افزايش ناامني و تلفات نيروهاي امنيتي و افراد ملکي ديگر براي مردم افغانستان قابل تحمل نيست. مردم افغانستان به اندازه ي کافي در جنگ با تروريزم و هراس افگني قرباني داده اند و نمي خواهند بيش از اين خشونت و نا امني از آنها قرباني بگيرد. رهبران حکومت وحدت ملي بايد نگراني هاي مردم را راجع به مسايل امنيتي جدي بگيرند و تلاش ورزند که ضعف رهبري در نهادهاي امنيتي کشور را برطرف سازند و براي بهبود عملکرد نيروهاي امنيتي کشور، دستورها و فرمان هاي جنگي آنها قرار دهند.

دیدگاه شما